Miracolul de la Ploieşti

SPORT de C?t?lin PAS?RE
Sec?ia de baschet a Energiei ?i-a sp?lat toate p?catele. Sportul are la baz? trofee, iar sezonul 2013/2014 va r?mâne în istorie!
Am luat Cupa! Se poate mai mult? Vedem în play-off! Nu ?tiu câ?i anticipau aceast? victorie, probabil cei mai optimi?ti dintre noi! Succesul este, îns?, unul meritat, iar dac?
baschetbali?tii ce reprezint? Gorjul ar juca, cum au f?cut-o la Ploie?ti, meci de meci, pu?ini le-ar sta în cale.

Victoriile nea?teptate din Final Four vin în contextul în care Energia a reziliat contractul cu Nini, exact înainte de semifinale. Teoretic, rar î?i iese a?a cum vrei, când dai afar? omul care, poate, a avut cel mai mare merit în formarea echipei. Ba chiar mai mult, pare un scenariu SF, iar cei din vestiar au ar?tat c? formeaz? o adev?rat? familie! Uneori, revoltele nasc “arta pur?”.

În plan secund, de?i nu vreau s? iau din contribu?ia nim?nui, pentru c? nu se cuvine, Louis Darby a fost imperial. În afar? de capacul antologic, pus în ultimele secunde din finala mare, Darby a fost un adev?rat “câine”. Mesajul era clar: “Nu ced?m un metru!” Unde mai pui c? Louis a fost desemnat MVP la All Star Game. Energia a fost a ar??goas? pe faza defensiv?, lucid? în momentele cheie ?i nu a renun?at un moment la lupt?!

Nu e u?or s? ai un handicap de 16 puncte! Am plecat cu ?anse mici, dar am câ?tigat totul. Pentru c? e ?i cupa noastr?, este cupa tuturor gorjenilor! De la omul care duce greul în min?, la iubitorii de baschet care url? în Polivalent? ?i pân? la administratorii ?i sponsorii clubului. Când spun “totul”, privesc înainte.

Ai no?tri vor evolua în urm?torul sezon în Cupele Europene, iar viitoarea postur? nu poate decât s? oblige! Echipele din Romania au avut sezoane dificile pe plan intern când au jucat pe trei fronturi, iar un astfel de examen este necesar pentru a ne da seama de maturitatea sec?iei. Ca un fapt inedit, Radu Stroescu este invincibil, în meciurile oficiale, pe banca Energiei. M? gândesc, uneori, de ce nu este creditat s? conduc? echipa?

De alfel, rolurile de oficiali, ?i împiedic? pe R?u? ?i Stroescu s? fac? pereche pe banca tehnic?. M?car dac? nu avem înc? baschetbali?ti de top, s? nu mai d?m banii pe antrenori din afara jude?ului. Pân? la urm?, rezultatul din Sala Olimpia r?mâne o minune, iar cei doi au ghidat echipa în aceste momente. A?a cum e firesc, Florin Nini are ?i el meritele sale. Chiar majore! Pentru c? nu po?i s? spui, dup? ce alt antrenor î?i conduce forma?ia un sezon, c? tu ai câ?tigat cupa!

Tehnicienii gorjeni i-au recunoscut munca ?i ar fi normal s?-i acorde ?i medalia de campion! Am intrat în S?pt?mâna Patimilor cu gustul unui miracol! Totul e posibil, trebuie doar s? vrei!

11.04.2014. 22:02


cinamon 19.04.2014. 19:16

eu 18.04.2014. 03:33

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password