Ministrul Energiei: A venit timpul pentru o schimbare radicală la Complexul Energetic Oltenia

Soarta Complexului Energetic Oltenia se afl? în mâinile Ministerului Energiei ?i a sindicatelor din Târgu Jiu, îns? a venit timpul pentru o schimbare radical?, iar singura solu?ie este oprirea devaliz?rii companiei, a declarat, vineri, 19 feb, ministrul Energiei, Victor Grigorescu.

“Soarta Complexului Energetic Oltenia st? în mâinile Ministerului Energiei ?i a sindicatelor din Târgu Jiu. De aceea, e timpul s? recunoa?tem unde am gre?it. Ministerul Energiei trebuie s? recunoasc? faptul c? a stat ani de zile impasibil la ce se întâmpla acolo ?i acum trebuie s? î?i asume gre?elile indiferent de cine a fost ministru. Sindicatele trebuie s? recunoasc? ?i ele c? uneori s-au l?sat purtate de orgolii sau au fost influen?ate de grupuri de interese care nu aveau de-a face cu interesul celor pe care îi reprezentau”, a precizat ministrul, potrivit unei declara?ii postate pe site-ul ministerului.

Grigorescu a subliniat faptul c? situa?ia se poate repara într-un singur fel: punând acum interesul companiei mai presus de orice altceva.

“Într-o companie cu o pierdere financiar?-record, oamenii risc? s? î?i piard? locurile de munc?. Singura solu?ie este oprirea devaliz?rii companiei. Celor care gândesc c? e nevoie de o schimbare radical? le spun c? au dreptate. Este exact momentul unei schimb?ri radicale. Dar nu una în strad?, ci una care s? recunoasc? gre?elile f?cute ?i care s? pun? cap?t furtului din companie. Cine î?i dore?te s? salveze Complexul Energetic Oltenia trebuie s? î?i asume c? acum e momentul s? scoatem aceast? societate din zona intereselor particulare ale celor care au lucrat din greu la falimentarea ei”, a punctat ministrul.

Complexul Energetic Oltenia a avut anul trecut pierderi de 895 de milioane de lei, cu 30% mai mari fa?? de rezultatul negativ înregistrat în 2014, când compania a avut pierderi nete de 693 milioane de lei.

Complexul Energetic Oltenia a demarat o schem? de plec?ri voluntare, în cadrul c?reia salaria?ii care vor s? p?r?seasc? societatea vor primi ?ase salarii compensatorii, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, reprezentan?ii Ministerului Energiei.

Potrivit acestora, informa?iile vehiculate în presa local?, potrivit c?rora urmeaz? s? fie disponibiliza?i 3.000 de angaja?i începând cu luna martie, nu sunt adev?rate.

Ministrul de resort, Victor Grigorescu, a mers joi noapte la Târgu Jiu pentru a discuta cu cei aproximativ 15 angaja?i care se afl? în greva foamei.

“Am mers la Târgu Jiu ca s? m? întâlnesc cu cei care se afl? în greva foamei la Complexul Energetic Oltenia ?i ca s? m? asigur c? se vor întoarce cu bine la familiile lor. Greva foamei este o m?sur? de protest extrem ?i o pot în?elege în contextul stresului generat de situa?ia financiar? a companiei. A fost o noapte lung?, dar am avut un dialog bun ?i l?muritor. Am discutat ?i cu conducerea companiei ?i am primit asigur?ri c? se caut? solu?ii consensuale pentru rezolvarea neîn?elegerii care a dus la acest protest”, a spus ministrul.

El a subliniat c? este nevoie de solidaritate din partea tuturor p?r?ilor implicate pentru c? adev?rata problem? este situa?ia extrem de dificil? în care se g?se?te Complexul Energetic Oltenia. Asupra acestui lucru trebuie sa ne concentr?m cu adev?rat. “Vreau s? fie clar c? exist? deschidere c?tre dialog din partea Ministerului Energiei ?i îi încurajez pe to?i cei care se simt nemul?umi?i s? aleag? solu?ia dialogului înaintea oric?rui protest care le poate pune în pericol s?n?tatea”, a completat Grigorescu.

Luni, Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia a decis s? propun? Adun?rii Generale a Ac?ionarilor mutarea sediului social al companiei la Bucure?ti, în urma unei analize realizate la nivelul conducerii executive ?i administrative.

“Nimeni nu trebuie s? se team? de venirea Complexului Energetic Oltenia în Bucure?ti. Este un lucru bun, care trebuia f?cut mai demult, care d? o ?ans? real? Complexului s?-?i asigure un viitor ?i s? p?streze cele peste 15.000 de locuri de munc?”, a declarat, miercuri, ministrul de resort, Victor Grigorescu.

AGERPRES

22.02.2016. 03:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password