Ministrul Economiei a semnat protocolul pentru evitarea disponibilizărilor în sectorul minier


Ministrul Economiei, Ion Ariton, ?i pre?edintele Federa?iei Na?ionale Mine Energie (FNME), Marin Condescu, au semnat luni, 10 ianuarie 2011, la Târgu-Jiu, protocolul prin care se aprob? Planul Social propus de FNME pentru evitarea disponibiliz?rilor în sectorul minier din Oltenia.
Unul dintre punctele asupra c?rora ministrul ?i sindicatele au fost de acord este acela potrivit c?ruia minerii care au stagiul de cotizare complet, dar nu au vârsta de pensionare, vor intra în concediu de a?teptare vreme de doi ani ?i vor primi 75% din salariu plus 25% spor de vechime. Ministerul Economiei ?i Ministerul Muncii urmeaz? s? elaboreze un act normativ care s? reglementeze Regiomul de a?teptare pentru aceste categorii de salaria?i din minerit ?i energie care au un stagiu complet de cotizare, dar nu îndeplinesc condi?iile s? ias? la pensie. “Actul normativ va prevedea posibilitatea prelungirii perioadei de a?teptare cu înc? 2-3 ani, cu plata unei indemniza?ii de 50% din salariul de baz? ?i sporul de vechime din fondurile bugetului de stat”, se mai precizeaz? în protocol.

“Am discutat toate cele 10 puncte ale protocolului cu partenerii no?tri sociali ?i am decis semnarea acestuia. Avem convingerea c? Electra trebuie înfiin?at?. Procesul de restructurare începe ast?zi, nu va fi u?or, dar orice loc de munc? salvat este bun. Îi mul?umesc înc? o dat? domnului Condescu c? nu au intrat în grev? general?, a?a cum au spus în decembrie”, a declarat ministrul Economiei, Ion Ariton.

Marin Condescu, liderul FNME, a declarat c? în urma discu?iilor cu ministrul au fost g?site mai multe solu?ii pentru p?strarea locurilor de munc?. Liderul sindical a mai spus c? au fost identificate m?suri alternative.

“Am g?sit solu?ii, iar ca s? v? exemplific v? spun c?, de exemplu, termocentrala din Severin nu se închide în 2013, ci va func?iona cu dou? cazane. Nu pleac? nimeni acas?, adic? niciun miner nu va fi concediat. Am ob?inut prin semnarea acestui protocol chiar mai mult decât am sperat: cei care vor alege s? intre în concediu de a?teptare vor primi vreme de doi ani de zile 75% din salariu plus 25% spor de vechime. Adic?, vor sta acas?, dar vor avea salariu. Nu pleac? niciun miner cu pl??i compensatorii. Negocierea este întotdeauna mai bun? ca forma de protest. Greva nu este un scop, este o form? de lupt?”, a spus Condescu.

Protocolul mai prevede c? “Ministerul Economiei va mandata societ??ile din minerit ?i energie s? constituie în condi?iile legii societ??i comerciale în parteneriat cu Consiliile locale ale administra?iei publice, cu investitori care produc piese de schimb ?i subansamble necesare activit??ii miniere pentru crearea de alternative economice ?ii noi locuri de munc? pentru personalul care î?i va pierde locul de munc? din cadrul unit??ilor miniere ?i enrgetice”.

Liderul sindical Marin Condescu a negat c? în luna decembrie a anun?at c? minerii ?i energeticienii vor intra în grev? general? pe 10 ianuarie. “Eu nu am spus niciodat? c? vom intra în grev? general?. Încetarea voluntar? a lucrului, aceasta a fost ceea ce s-a întâmplat ast?zi”, a ad?ugat Marin Condescu.

Federa?ia Na?ional? Mine Energie a anun?at, la mijlocul lunii decembrie, printr-un comunicat de pres?, c? ar putea declan?a o grev? general? în 10 ianuarie, în unit??ile din Oltenia, ca urmare a inten?iei administra?iei de a disponibiliza o parte din personalul actual. FNME explica, în comunicatul de pres?, c? se va recurge la acest gest dac? nu va fi înfiin?at? Electra, nu va fi negociat un plan social pentru salaria?ii din minerit ?i nu se va publica în Monitorul Oficial Straetgia Energetic? 2011-2025.(_money.ro)

10.01.2011. 20:33


Vasile 11.01.2011. 00:25

Dan 11.01.2011. 00:24

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password