Ministerul Economiei va decide până în octombrie dacă va mai înfiinţa cei doi giganţi energetici

Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri a anun?at mar?i, 26 iulie, c? va face pân? în luna octombrie o analiz? referitoare la înfiin?area celor dou? companii energetice, Electra ?i Hidroenergetica, înfiin?are blocat? de ac?iunile în instan?? a Fondului Proprietatea ?i a unor sindicate.. “În urma analizei, se va clarifica situa?ia juridic? a companiilor ?i se va lua o decizie final? în privin?a acestora”, se arat? într-un comunicat al ministerului.

Înfiin?area celor doi gigan?i energetici fusese decis? prin HG nr. 56/20.01.2010 ?i H.G. nr. 357/14.04.2010, dar blocat? ulterior în urma unor ac?iuni în instan?? a Fondului Proprietatea ?i a unor organiza?ii sindicale ?i persoane fizice.
“În paralel, se analizeaz? posibilitatea, agreat? ?i de FMI, a reorganiz?rii sectorului energetic în dou? companii, care s? asigure o exploatare optim? din punct de vedere tehnic, bazat? pe un mecanism clar de func?ionare, în care s? nu mai fie incluse Hidroelectrica ?i Nuclearelectrica”, mai informeaz? comunicatul.

Directorul Direc?iei de politici energetice din cadrul Ministerul Economiei, Alexandru S?ndulescu, a declarat la începutul lunii aprilie c? autorit??ile caut? solu?ii alternative la cele dou? mari companii energetice care urmau s? fie înfiin?ate, Electra ?i Hidroenergetica.

Potrivit acestuia, o solu?ie viabil? ar fi crearea a dou? complexuri energetice, în cazul în care cei doi mari gigan?i energetici nu vor fi înfiin?a?i pân? la sfâr?itul acestui an. Primul complex energetic ar urma s? fie bazat pe lignit, incluzând Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO), dar ?i cele trei complexuri energetice din Oltenia (Turceni, Rovinari ?i Craiova), ia cel de-al doilea ar viza zona de huil? ?i ar putea fi alc?tuit din Compania Na?ional? a Huilei (CNH) Petro?ani ?i termocentralele Deva ?i Paro?eni.

“Unul din complexuri ar fi pe lignit ?i cel?lalt pe huil?, ca proiect intermediar pentru crearea celor dou? companii. Ele urmeaz? s? fie ?i prezentate Fondului Monetar Interna?ional (FMI), ca solu?ie alternativ? la cele doup? companii, dar aceast? decizie se va lua în situa?ia în care cele dou? companii nu vor fi înfiin?ate pân? la sfâr?itul anului. Este nevoie, de asemenea, ?i de o nou? Hot?râre de Guvern care s? prevad? acest lucru”, a declarat Alexandru S?ndulescu, la acea dat?.

Electra SA ar fi urmat s? fie format? din complexurile energetic Turceni, Rovinari ?i Craiova, Nuclearelectrica, SH Râmnicu Vâlcea, SH Sibiu, SH Târgu Jiu, sucursale (f?r? personalitate juridic?) din structura Hidroelectrica, filiala Hidroserv Râmnicu Vâlcea, din structura Hidroelectrica, Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia (SNLO).

Hidroenergetica va fi alc?tuit? din Electrocentrale Deva, Electrocentrale Bucure?ti, sucursale din structura Termoelectrica (S.E. Paro?eni ?i Termoserv Paro?eni), sucursale din structura Hidroelectrica (SH Bistri?a,SH Buz?u, SH Cluj, SH Curtea de Arge?, SH Ha?eg, SH Por?ile de Fier, SH Oradea, SH Sebe? ?i SH Slatina), filiale ale Hidroelectrica (Hidroserv Bistri?a, Hidroserv Slatina, Hidroserv Por?ile de Fier, Hidroserv Curtea de Arge?, Hidroserv Sebe?, Hidroserv Ha?eg ?i Hidroserv Cluj), parte din Compania Na?ional? a Huilei dup? restructurare.

Termenul de punere în func?iune al celor dou? mari companii a fost ini?ial anun?at pentru 1 iulie 2010. Recent, Tudor ?erban, consilier personal al ministrului Economiei, Ion Ariton, declara c? este posibil ca cei doi gigan?i energetici s? nu mai fie înfiin?a?i, având în vedere c? acest proiect a fost amânat de mai multe ori.money.ro

26.07.2011. 22:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password