Ministerul Economiei nu renuţă la Proiectul Electra

Decizia de respingere de c?tre Curtea de Apel Bucure?ti a recursului formulat de SN NUCLEARLECTRICA SA împotriva hot?rârii pronun?ate de Tribunalul Bucuresti în dosarul nr. 49978/3/2010, cu privire la Proiectul de constituire a
Companiei Nationale Electra nu duce la blocarea Proiectului.

Societ??ile, implicate în procesul de constituire a Companiei Electra împreun? cu Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri vor folosi c?ile de atac legale pentru anularea deciziei Cur?ii de Apel ?i ob?inerea unei hot?râri favorabile înfiin??rii noii companii.

Demersul pe care îl avem în vedere este argumentat ?i de decizia favorabil? definitiv?, pronun?at? într-o spe?? similar? de Tribunalul Arge?, în dosarul nr. 1609/1259/2010, referitor la Proiectului de constituire a Companiei Na?ionale Hidroenergetica.

Biroul de presa al MECMA

24.03.2011. 21:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password