Minerii, în şomaj tehnic, două luni, prin rotatie

Minerii din Oltenia intr? din nou în ?omaj tehnic din cauza lipsei comenzilor de c?rbune. Astfel, în fiecare s?pt?mân? pân? la sfâr?itul anului vor sta acas? câte 3500 de salaria?i, adic? jum?tate din angaja?ii Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia. Oamenii spun c? se tem ca de la aceast? m?sur? s? nu se treac? la disponibiliz?ri.
Cele mai lungi perioade de ?omaj tehnic le vor avea angaja?ii care lucreaz? în subteran: dou? din cele patru luni r?mase pân? la sfâr?itul anului. “E r?u, trebuia s? ne lase s? muncim în continuare. Nu ne putem pl?ti b?ncile, nu putem s? ne ?inem familiile. Greut??i, probleme, necazuri”, spune un miner.

De s?pt?mâna viitoare vor sta acas? salaria?ii minelor din Vâlcea ?i Mehedin?i, apoi cei din Motru. “Noi nu vom lucra la activitatea de produc?ie la mina Motru, subteran, în luna septembrie ?i luna decembrie urmând s? prest?m activitate de produc?ie doar în octombrie ?i noiembrie”, a declarat Adrian Giurc?u, director Mina Motru

În acest an minerii au mai stat acas? de dou? ori, pentru câte o lun?. Pe perioada ?omajului angaja?ii pierd 25% din salariu ?i sporul de condi?ii grele ?i de vechime în munc?.(realitatea.net)

02.09.2010. 09:52


Dan 02.09.2010. 13:07

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password