Milogii în uniformă şi-au dat drumul iarăşi la viaţă

Milogii în uniform? ?i-au dat drumul iar??i la via??

Of, of, tu, Mirabela Dauer, cu roata vie?ii tale, cu cântecul care ne mai descre?ea frun?ile pe vremea celor dou? ore de program TV!
Cine a spus c? istoria se repret? nu a gre?it! Mai mult decât atât ?i mai „nenorocit“ a fost cel care a afirmat c? poporul care-?i uit? istoria e obligat s? o repete.
Oameni buni, nu o cam uitar?m ?i mili?ienii începur? s?-?i fac? iar??i de cap, de?i, s?rmanii de ei, dac?-i dezbraci de hainele statului nu fac doi bani ca oameni.

Precizez, la modul cel mai sincer, c? respect poli?i?tii ?i jandarmii adev?ra?i, care merit? tot respectul popula?iei, îns?, din nefericire, constat?m c? oameni de acest fel nu sunt de ajuns în structurile în cauz?. St?team pe patul de spital, prin iunie, ?i pe o tablet? am?rât? urm?ream cum pupincuri?tii urma?ilor lui Iliescu prezentau mineriada din 1990. Aceea?i pupincuri?ti avuseser? grij? cu câteva luni mai devreme s? arate tineretului internaut ce bucurie era pe vremea hailalt? când la Alimentara g?seai o bucat? de salam.

Jurnali?tii ??tia mi-au adus aminte de nop?ile friguroase când vreun cârcota? mai curajos, la patru diminea?a, a?teptând ma?ina cu mezeluri de la Timi?oara, reu?ea s? fac? haz de necaz ?i s? ?u?oteasc?: „Of ce dor îmi e de tine/M?i salamule cu pâine!/?i mi-e inima înfocat?/De sl?nina afumat?!“. ?u?otea s?rmanul, pentru c? îi era fric? de „bulangii“, pentru c? pe timpurile ?lea a?a erau numi?i mili?ienii, fiindc? în afar? de a lovi în stânga ?i în dreapta cu pulanul nu ?tiau nimic altceva. Îmi amintesc de serile frumoase ale copil?riei când Cristi V?ilean, actualmente director pe la Pro TV lua chitara ?i ne strângea pe lâng? el precum puii pe lâng? closca…

Beatitudinea asta nu dura prea mult, pentru c? ap?rea tovar??ul plontoner Iulian, care avusese origini s?n?toase, primise uniform? ?i pulan de la partid ca s? ne rup? pe noi cu b?taia c? deranj?m sistemul. Ei, bine, veni a?a-zisa revolu?ie, mili?ienii ai mari ajunser? profesori pe la academiile de poli?ie ?i jandarmi ?i v? da?i seama ce frumos explicau ?i explic? studen?ilor cum e mili?ianul democratic. Nu e altfel decât ca ?i democra?ia original? a lui Ion Iliescu pe care o preluar? ?i multi dintre politruci .

Necazul cel mare se petrece de ani buni, îns?, în urm? cu câteva s?pt?mâni un tân?r a fost la un pas de moarte dup? ce trei a?a-zi?i oameni ai legii l-au snopit cu b?taia. Crede?i c? este vorba de un caz singular? Sincer? Am auzit atâtea pove?ti despre ?i cu infractori care preferau s?-?i taie venele în sediul poli?iei decât s? fie „corecta?i“ social de c?tre purt?torii de pulane. Mai nou, pe la Bucure?ti, s-a aruncat unul de la etajul patru al poli?iei ?i mili?ienii au ie?it pe sticl? s? spun? lumii c? ?la era un drogat ?i un infractor notoriu. Nu contest? nimeni faptul c? era vorba despre un recidivist, îns?, dac? a c?utat moartea în locul unei anchete putem s? ne d?m seama ce metode de lucru aplicau b?ie?ii implica?i în haine de poman?.

C? tot vorbir?m de droguri, mili?ianul care a ie?it la televizor s? dea declara?ii nu a prezentat nicio analiz? medical? din care s? rezulte c? persoana cercetat? era sub influen?a unor substan?e halucinogene. Culmea este ca multi dintre cei care poarta astazi uniforma de jandarm sau politist nu au urmat o scoala de specialitate ci doar niste cursuri la care au fost trimisi cu dedicatie .

Istoria asta dat? publicit??ii printr-o minune mi-a adus pe retin? goan? nebun? a mili?ienilor din iunie ’90 când, efectiv, conduceau minerii la omorât de protestatari. Sc?paser? de revolu?ie atunci când erau convin?i c? o s? moar? atârna?i de garduri ?i-?i rev?rsau toat? frustrarea pe ni?te simpli oameni care vroiau o ?ar? ca afar?, nu doreau altceva decât s? urm?m exemplul Poloniei sau Cehiei care nu sunt în niciun caz în halul în care suntem noi.

Ei, bine, degeaba au trecut timpurile, degeaba au trecut anii, pentru c? mili?ienii bat în continuare oameni nevinova?i doar pentru c? ace?tia din urm? au curajul s? spun? c? au drepturi ?i cunosc legea. Borfa?ii îmbr?ca?i de stat lovesc precum dscreiera?ii oamenii care le pl?tesc salariile, pentru c?, vezi Doamne, veni unul de la petrecere ?i mai zis? ?i el trei zgherbe sau îndr?zni s? spun? c? nu are buletinul la el. Întâmplarea nu a r?mas f?r? urm?ri ?i îl felicit pe Caragea pentru m?surile luate, fiindc? din poli?ie cei doi b?t?u?i se pare c? au ajuns la ocolul silvic, adic? li s-a dat verde.

Cu jandarmul implicat nu se ?tie mare lucru, îns?, pe acolo o s? mai dureze treburile, pentru c? fostul comandant avea creierul cât nuca în privin?a rela?iei cu popula?ia, lucru pe care o s? îl povestim alt? dat?. Tovar??ii mili?ieni nu au nicio grea?? s? intre prin cârciumi, s? fac?, vezi Doamne, munc? de teren, de documentare, comand? cafele ?i sucuri, dar de pl?tit pu?ini dintre ei î?i aduc aminte s? o fac?. Milogii în cauz? n-au cel mai mic respect fa?? de uniform?, fa?? de institu?ia pe care o reprezint? ?i se bazeaz? pe teama b?rm?ni?elor fa?? de ei. Este foarte u?or s? trimi?i un aurolac s? comande o b?utur? scump?, iar mili?ianul s? vin? cu m?sura ?i s? observe c? tocmai s-a creat un „imens“ prejudiciu ?i uite a?a s?rmana fat? care munce?te 10-12 ore pe zi pentru opt milioane se poate alege cu un dosar penal.

Mai are rost s? vorbim despre avansuri de natur? sexual?? Mai are rost s? povestim de nenoroci?ii care a?teapt? ??ranii din jude?ele Olt ?i Dolj la intrare în ora? pentru a îi u?ura de atâtea ?i atâtea kg de legume? Nu are rost. P?cat de poli?i?tii adev?ra?i care sunt murd?ri?i de ni?te ipocri?i, infatua?i, incul?i ?i, pân? la urm?, ni?te neica nimeni îmbr?ca?i de stat cu o uniform?. De suta de euro b?gat? în dosarul pentru examenul de ?oferie se mai aude ceva?

Hello, hier is mili?ia show! S? nu uit?m de tovar??ul Huidu se face c? nu-l g?se?te, a?a-zis afacerist care împreun? cu ni?te haimanale au tras ?epe peste ?epe, iar fetele î?i fac de cap prin ?ar?, în libertate, ?i Huidu nu are nicio grea??. De, a?a e pe la Gorj, d? bine semn?tura pe „adeziune“, de?i conform legii lucrul acesta se nume?te ?antaj.

Pentru cultura general? a mili?ienilor le spun c? la un moment dat Stalin nu î?i mai g?sea pipa… Foc ?i par? acesta a ordonat mili?ienilor o anchet? fulger ?i în nici 24 de ore va?nicii „bulangii“ i-au raportat marelui conduc?tor c? au descoperit pe cei care furaser? pipa, îns?, Stalin le-a spus c? sunt ni?te dobitoci pentru c? tocmai o g?sise pierdut? într-un buzunar.

Aurel Macesanu

21.10.2013. 22:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password