Milioane de euro pentru lucrările de toamnă şi subvenţie pentru motorină

Guvernul a aprobat 424 de milioane euro pentru plata subven?iilor din agricultur?, pentru culturile de toamn?. Ace?ti bani sunt împrumuta?i din Trezorerie ?i dup? ce sunt primite aceste sume de bani de la Uniunea European? se întorc în Trezorerie, a declarat premierul Emil Boc.
“Am g?sit acest mecanism pentru a îi putea ajuta pe agricultori s? primeasc? în timp real banii necesari pentru sus?inerea culturilor de toamn?. ?i practic, dup? publicarea în Monitorul Oficial a acestei Hot?râri, aceste sume de bani sunt opera?ionale ?i pot fi la dispozi?ia agricultorilor.
A doua m?sur?, tot pentru agricultur?, vizeaz? acordarea a 42 milioane euro ca subven?ie pentru motorin?. Pentru activit??ile desf??urate în agricultur?. Este vorba de o subven?ie pentru 3.100.000 de ha de teren care, iar??i, r?spunde unei nevoi stringente existente la nivelul fermierilor, pentru ca activitatea lor s? poat? fi desf??urat”, a declarat premierul.

08.10.2009. 15:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password