Mihai Eminescu evocat la PMS Tg.Jiu

În data de 13 ianuarie 2009, între orele 14,00-15,30 Serviciul Educa?ie ?i Asisten?? Psihosocial? din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu va desf??ura activitatea cultural-artistic? „Evocare Mihai Eminescu” pentru a marca împlinirea a 160 de ani de la na?terea poetului universal Mihai Eminescu (1850 – 1889).
Momentul artistic va fi sus?inut de persoane private de libertate care vor recita poezii din lirica eminescian? sub îndrumarea domnului înv???tor Mihai Jianu.
La aceast? activitate vor participa din partea comunit??ii culturale locale doamna Alexandra Andrei, director al Bibliotecii Jude?ene „ Christian Tell ” din Târgu Jiu care va evoca momente din via?a, opera ?i locul marelui poet român în cultura na?ional? ?i universal? ?i poe?ii Vasile Ponea ?i Ion Popescu Br?diceni care vor realiza un moment poetic.
Acest gen de ac?iune face parte din eforturile de resocializare, culturalizare ?i men?inere a contactului cu exteriorul a persoanelor aflate în deten?ie la Penitenciarul Târgu Jiu ?i are drept scop sensibilizarea persoanelor private de libertate fa?? de actul de crea?ie, personalit??ile, valorile cultural-artistice ?i educa?ionale na?ionale.
Aceste manifest?ri cultural-artistice se desf??oar? în conformitate cu Legea 275/2006 ?i a H.G. 1897/2006 – Regulamentul de aplicare a Legii 275/2006 art.187, alin.1 – „administra?ia locului de de?inere întreprinde demersurile necesare organiz?rii de spectacole, expozi?ii ?i alte manifest?ri culturale, în care s? fie implicate persoane private de libertate” .

12.01.2010. 14:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password