Metodologia de recalculare a pensiilor speciale, aprobată

Executivul a aprobat ast?zi, prin dou? Hot?râri, normele metodologice de recalculare a pensiilor speciale, a anun?at primul-ministru Emil Boc, la finalul ?edin?ei de Guvern.
„A fost un angajament al Guvernului c? vom recalcula pensiile speciale ?i c? în România nu vom mai avea pensii care s? nu aib? la baz? principul contributivit??ii. În consecin??, vor disp?rea acele pensii uria?e de sute de milioane de lei. Ast?zi suntem la un pas de aplicarea, în form? final?, a legii recalcul?rii pensiilor speciale” a declarat premierul Emil Boc.
Primul-ministru a men?ionat c? toate pensiile speciale vor fi recalculate, cu excep?ia celor ale magistra?ilor, având în vedere decizia Cur?ii Constitu?ionale.
Potrivit ?efului Executivului, pân? la 1 septembrie vor fi recalculate 6250 de pensii ale parlamentarilor, func?ionarilor parlamentari, personalului diplomatic ?i consular, personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia?ia civil?, precum ?i pensiile de serviciu ale personalului Cur?ii de Conturi, pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instan?elor judec?tore?ti ?i al parchetelor de pe lâng? acestea. Una dintre Hot?rârile de Guvern adoptate ast?zi se refer? la recalcularea acestor pensii speciale.
Un alt act normativ se refer? la recalcularea pensiilor militare de stat, pensiilor de stat ale poli?i?tilor ?i ale func?ionarilor publici cu statut special din sistemul administra?iei penitenciarelor. Primul-ministru a precizat c? potrivit acestui act normativ vor fi recalculate pân? la sfâr?itul anului aproximativ 168.000 de pensii, urmând ca începând cu ianuarie 2011 s? intre în plat? aceste drepturi în cuantumurile rezultate din recalculare. Premierul a men?ionat c? pensiile mai mici de 3.000 de lei ale militarilor nu vor fi diminuate în urma recalcul?rii.

21.07.2010. 23:02


PENSII NESIMTITE 28.07.2010. 21:11

mahmur 28.07.2010. 16:33

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password