Mergem la război? Pentru cine mama dracului?

OPINIE de Aurel M?CE?ANU

În ultima vreme întâlnesc cuno?tiin?e tot mai panicate de ipoteza unui r?zboi care p?trunde pervers de lent ?i hot?rât? în subcon?tientul românilor. V?d mame speriate, tineri care, pân? mai ieri m? întrebau câte în lun? ?i în stele, ce m? întreab? ast?zi cum mi-a fost în armat?, indicii evidente c? idea unui posibil r?zboi încol?e?te tot mai tare.
Conduc?torii no?trii au avut grij? ca popula?ia s? perceap? c? este posibil un r?zboi. Ne amintim despre faptul c? guvernul Ponta a cerut bugete de r?zboi, c? B?sescu a
vorbit despre
rezervi?tii români care sunt de neg?sit pentru o eventual? concentrare, fiind împr??tia?i prin toat? lumea, iar acum s-a aruncat pe pia?? ?i formularul oficial obligatoriu pentru prezentarea la recrutare. Da, despre r?zboi se vorbe?te tot mai mult, oamenii devin din ce în ce mai agita?i, iar eu m? gândesc la alte ghidu?ii…

Scriam în urm? cu câ?iva ani despre muni?ia ?i logistica militar? împânzit? prin tot Gorjul ce nu este asigurat? a?a cum trebuie ?i uite c? recent, pe la Pojogeni lucr?torii de la penitenciar au g?sit muni?ie de care nu mai ?tia nimeni, într-o înc?pere dezafecat? ce a apar?inut armatei. Nu mai redau multe am?nunte din articol, pentru c? pe atunci d?deam destule indicii, iar în zilele astea ar fi periculos pentru mine s? le repet, ?inând cont c? am semnat un jur?mânt militar.

Se vorbe?te despre r?zboi, dar politicienii care au câ?tigat alegerile eliminând definitiv stagiul militar obligatoriu, probabil nu ar avea nicio mustrare de con?tiin?? în a trimite ni?te tineri nevinova?i la m?cel?rie. S-au cheltuit mul?i bani cu acea campanie ?i, pe atunci, nu am vrut s? particip la ea, de?i puteam câ?tiga un ban u?or, pentru c? ?i ziari?tii au fost implica?i, prin diferite organiza?ii, în „sc?parea tinerilor de armat?“.
B?sescu vorbe?te de r?spândirea rezervi?tilor ?i neputin?a statului român de a-i mobiliza în caz de necesitate. Nimeni nu sufl? o vorb? despre situa?ia în care se afl? armata în acest caz. Pentru a mobiliza un rezervist î?i trebuie arme func?ionale, verificate periodic, echipament militar, uniforme, rezerve de hran? ?i multe, multe altele.
?i la Târgu-Jiu, ?i în alte p?r?i existau astfel de depozite, existau oameni care se ocupau la virgul? de rezervi?ti ?i eventuala lor chemare sub arme. Cum crede?i c? st? situa?ia acum? ?tiu câteva lucruri, îns?, nu le pot face publice pentru c?, a?a cum am spus, am jurat credin?? patriei mele, România, s? respect legile ?i regulamentele militare.

Acum vine partea cea mai dureroas?… Care patrie? Patria care las? românii f?r? locuri de munc?, iar mul?i dintre ei î?i iau lumea în cap sau î?i pun la?ul de gât? Patria care nu mai ofer? puilor de români o ?coal? gratuit?, decent? ?i un minim viitor? Patria care ne las? s? murim cu zile prin spitale, de?i am contribuit ani ?i ani la sistemul medical? Patria care ne ofer? pensii de mizerie, chiar ?i dup? ce am fost trata?i ca sclavii de mul?i patroni ?i am ajuns prin spitale aproape mor?i? Care patrie, oameni buni?

Pe cine s? ap?r?m? S?-i ap?r?m pe cei care, pe spinarea noastr?, tr?iesc ca în sânul lui Avraam ?i, pe lâng? asta, nu se sfiesc s? ne scuipe în fa??? S? o ap?r?m pe Bianca Dr?gu?anu ?i pe toate cele ca ea? S? ne ap?r?m parlamentarii care dup? ce sunt ale?i nu mai trec prin fa?a noastr? ?i fug pe la Rovinari pentru adun?ri electorale fiindu-le team? de cei care i-au ales?

Poate toate aceste idei se rezum? într-o expresie a unui bun prieten, inginer în minerit: „Mergem la r?zboi? Pentru cine mama dracului?“

02.05.2014. 22:49


ion 09.05.2014. 13:00

ion 09.05.2014. 12:50

maria 07.05.2014. 12:26

miriam85@yahoo.com 07.05.2014. 09:38

Gabi 06.05.2014. 08:58

JEAN 05.05.2014. 19:42

Adrian 04.05.2014. 15:38

olguta 04.05.2014. 13:51

sus patria 03.05.2014. 09:07

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password