Menajeria de partid şi de stat

Unii lideri de partide se mul?umesc ?i cu pu?in când vine vorba de succesul grupului pe care îl conduc sau îl coordoneaz?. Iar în politic?, s? te mul?ume?ti cu pu?in, când e?ti foarte aproape de borcanul cu miere, este ca ?i cum ?i-ai t?ia singur creanga de sub picioare. E greu îns? s? fi ?i în barc? ?i în acela?i timp s? îno?i pe lâng? barca în care se afl? colegii t?i de partid sau, mai r?u, subalternii t?i pe linie politic?. Un lider cu probleme grave de imagine care nu î?i d? seama de acest lucru sau care î?i d? seama, dar nu î?i poate st?pâni orgoliul, se afl? pe calea pierzaniei. Cum adesea partidul este identificat prin conduc?tor ?i conduc?torul prin partid, cele dou? rar putând s? fie desp?r?ite, în toate cazurile, de pe urma proastei imagini a unui lider are de suferit organiza?ia pe care o conduce. De pu?ine ori, persoana î?i pierde din capitalul de imagine, atunci când vine vorba de situarea ei într-un partid cu o imagine proast?. Pân? la urm?, omul sfin?e?te locul, dar regula poate fi adaptat? de la caz la caz.

Deseori, omului i se asociaz? un simbol, o imagine, fiind mult mai u?or de identificat în spectrul ?i pe scena politic?, atât de c?tre adversarii politici, cât ?i de aleg?tori. Cel care voteaz? asociaz? numele candidatului de pe buletinul de vot sau numele partidului cu o anumit? imagine pe care el o are sau ?i-a construit-o despre elementul respectiv. În general, imaginile ?i simbolurile sunt culese de la televizor sau din celelalte organe de informare în mas? ?i, în mod evident, într-un anumit procent, imaginea este distorsionat?, prin manipulare. Pentru c? organul media nu va reda niciodat? cu o obiectivitate de 100% imaginea real? a unui candidat. Adesea anumite calit??i ?i defecte sunt exacerbate, pentru ca, în cele din urm? s? r?mân? doar un simbol prin care s? fie identificat politicianul îndeosebi. În anii 90 de exemplu, V?c?roiu era identificat cu paharul cu vodc?, de?i din câte se pare, personajul nu desfunda chiar atât de multe sticle pe cât a desfundat presa pentru el. A fost suficient s? fie fotografiat de câteva ori cu un pahar de t?rie în mân?, iar aceast? imagine s? fie cultivat? pân? la satura?ie.

În Ion Iliescu, mul?i dintre aleg?tori au reg?sit imaginea eroului mitic ?i civilizator, care a salvat poporul de la dezastru. Ulterior, imaginea a fost asociat? bunicului protector care doar se preface c? le spune nepo?ilor s?i gol?na?i s? se astâmpere.

Petre Roman va fi mereu omul f?r? gât ?i cu succes la femei, de?i, ultima sa rela?ie cu o manelist?, i-a mai sc?zut din cot? în fa?a celor care nu îl creditau ca având ?i o suficient? doz? de superficialitate, în ceea ce prive?te propria imagine.

Lui Emil Constantinescu i se spunea ?apul, din cauza b?rbii pe care o avea ?i o are. La vremea respectiv?, nu poate fi negat c? datorit? b?rbii un pic ascu?ite personajul a fost asociat cu Alexandru Ioan Cuza de c?tre unii ?i cu animalul ?ap, conota?iile fiind evident malefice.

Lui Corneliu Vadim Tudor, recent r?posat politic, i-a r?mas renumele de Tribun, întrucât mai mereu ap?rea la televizor debitând înfl?c?rat discursuri aiuritoare ?i extremiste. Tipul putea foarte bine s? fie o reclam? bun? la medicamentele pentru boli nervoase.

Despre Victor Ponta s-a spus c? este Micul Titulescu ?i doar pentru c? poart? ochelari ?i are c?p??âna rotund? cu gazon tuns scurt. Doar prin atât se poate compara cu marele om politic ?i de stat Nicolae Titulescu. Mare probabil ?i pentru c? unii l-au vrut mare, într-un anumit context politic. Unii din afara ??rii.

Mircea Geoan? este Prost?nacul ?i nu pentru c? nu este un tip inteligent, îns? gânde?te dup? modelul american: întât vorbe?te ?i abia apoi gânde?te, reflectând, în hamac, asupra celor emanate în public.

T?riceanu este ?i va fi mereu asociat cu o motociclet?, iar Patriciu cu ?evile de la o rafin?rie. Miron Mitrea cu un tir, iar Marin Condescu va fi mereu asociat cu un l?mpa? curat, neatins de diferen?ele de temperatur? cauzate de coborârile în subteran.

Ionel Man?og cu un rânjet: rânjetul perfid al b?iatului de?tept care nu î?i poate st?pâni orgoliul. Morega va fi mereu un tovar?? ?i sfânt, dar doar de perete, iar fotografia cu Florin Cârciumaru poate fi înlocuit? oricând cu cea a unei m?turi. Mul?i î?i pun s? lucreze simbolurile pentru ei, de aia uneori mai iau ?i pauze de ?igar?. Cam a?a a f?cut ?i Pantelimon Manta care nu în?elege nici acum cu ce a gre?it în fa?a aleg?torilor. A renun?at prea u?or la trandafiri.

Dinu GROPARU

10.12.2008. 08:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password