Media salarială de la CE Rovinari-cea mai mare din Oltenia

Directorul general al Complexului Energetic Rovinari (CER), Lauren?iu Ciurel, a declarat recent, într-o conferin?? de pres?, c? unitatea pe care o conduce ar fi trebuit s? aib? un profit de 800 de miliarde de lei, dar acesta este doar de 420 miliarde, pentru c? 400 de miliarde au trebuit pl?tite salaria?ilor. „Sper?m s? ajungem totu?i, în decembrie, a?a cum ne-am propus, la peste 800 de miliarde de lei profit ?i cu to?i parametrii bugetari acoperi?i.“ a declarat acesta.

Ajutor de la „al de sus“

Ciurel a precizat c? unele articole din presa local?, în care se prezint? c? situa?ia la Rovinari ?i SNLO este catastrofal?, sunt total neconforme cu realitatea: „Totdeauna, în anii seceto?i, termocentralele pe c?rbune au realizat profituri ?i am avut noroc ?i în acest an. Problema c? nu a fost singurul an secetos din istoria complexului. Dar, nu numai managementul ci ?i ajutorul dat de > a f?cut s? ne descurc?m foarte bine.“

„În ceea ce prive?te cele 400 de miliarde pl?tite salaria?ilor, ne creeaz? un disconfort major, de?i ?tiu c? sunt bani care au picat foarte bine pentru fiecare. Sunt zeci de milioane, cât a luat fiecare dintre cei 3900 de salaria?i. Aceasta ne pune într-o postur? nefavorabil? pentru competitorii no?tri, pe pia?a energiei, niciunul dintre ei nu a trecut prin asemenea procese.

Pentru c?, dup? cum am mai declarat, aceste drepturi, angaja?ii le-au avut introduse în salarii.“ a ad?ugat Ciurel.

Personalul va fi „cur??at“

Ca ?i ac?iuni de ultim? or?, directorul CER a spus c?, dup? analizele economice pe care le-a f?cut, administra?ia a sesizat c? o pondere mare din costul energiei a ajuns s? fie de?inut? de chetuielile cu munca vie.

Media salarial? în Complex este cea mai mare din zona Oltenia ?i s-ar putea chiar din energie. S-a ajuns ca, de exemplu, cheltuielile cu munca vie la tona de c?rbune s? fie de 41%. Administra?ia încearc? un program de restructurare, dar care nu se poate face pentru c? nu sunt prev?zu?i bani în buget, un program de pension?ri înainte de termen, pentru a sc?dea presiunea cheltuielilor cu munca vie, pe tona de c?rbune ?i, implicit, pe MW:

„Începând cu septembrie, am înghe?at orice angajare, o sa vedem cum vom > personalul.“

„Explozie“ de concedii medicale

O constatare a directorului CER, în ultimul timp, a fost „explozia“ num?rului de concedii medicale, pentru care unitatea ajunge s? pl?teasc? aproximativ 40 de mii de zile de concediu medical pe an: „Angaja?ii stau mai mult în medicale decât la serviciu. Cele mai multe zile de concedii medicale sunt efectuate în perioada muncilor agricole.

Angaja?ii, se pare c? se îmboln?vesc, în anumite perioade din an, perioade clare, cu viile care sunt acum de cules, cu muncile agricole, când num?rul zilelor de concedii medicale explodeaz? .“

Ciurel declar? c? nu are încotro ?i trebuie s? pl?teasc? zilele de medical ale angaja?ilor: „Nu putem contesta parafa unor medici, dar, deja, lucrurile au luat o turnur? mai mult decât nefavorabil?. Este ca ?i când Complexul nu ar lucra dou? s?pt?mâni. ”

Num?rul zilelor de concediu medical a crescut cu 8% fa?? de anul 2007 ?i cu 15% fa?? de 2006.

Pentru a reduce num?rul zilelor de medical, Ciurel a luat hot?rârea de a diminua procentul pe care fiecare angajat îl prime?te din profitul unit??ii la sfâr?itul anului. Astfel, salaria?ii f?r? zile de concediu medical au luat 20 de milioane de lei vechi iar al?ii numai 5 milioane.

„Beneficiari“ a dou? contracte de munc?

Ciurel a mai spus c? exist? un proces pe care administra?ia l-a pierdut la instan?a din Tg Jiu, dar a f?cut recurs la Craiova, pentru obliga?ia de a introduce sau nu clauza ELPEGA în Contractul Colectiv de Munc?.

„Noi suntem „beneficiarii“ a dou? contracte colective de munc?, pentru energie este ELPEGA, iar pentru minerit este PAROMIN. Dar, legislatia româneasc? spune c? trebuie s? iei condi?iile maximale din cele dou? contracte. Astfel c?, minerii primeau 12 tone de carbune. Condi?ia s-a extins acum ?i a fost impus? de sindicate ?i la energeticieni, care primesc ?i ei 12 tone de c?rbune anul acesta. Iar pentru c? energeticienii primeau 300 de kw, gratis, acuma ?i minerii primesc 300 kw, gratis. Toate astea sunt costuri care se regasesc în costul Mw-ului. Dar, aceasta este situa?ia, nu avem ce face, asta e legisla?ia!Atunci când aceste clauze au fost introduse în salariu, s-au semnat procese verbale, dar nu am mai gasit niciunul, ?i nu am putut demonstra în instan?? c? aceste drepturi au existat ?i au fost introduse în salariu, ?i am pierdut procesul. Am pl?tit la ora asta peste 8 miliarde cheltuieli de judecat?.“

La CE Rovinari, fondul de salarii se dubleaz? datorit? unor venituri salariale, altele decât salariul, însemnând: tichete de mas?, câte unul pe zi pentru fiecare salariat, 18 milioane de lei în fiecare an , tichete cadou în trei tran?e de câte 6 milioane, de Pa?te, Ziua Energeticianului ?i Cr?ciun, câte 12 tone de carbune ?i 300 de kw pentru fiecare salariat, ajutoare de înmormântare, de nunt?, botez, ajutoare de boal?. „În fiecare Consiliu de administra?ie sunt 40-50 de oameni care primesc între 5 ?i 50 de milioane pentru ca se duc s? se opereze. La acestea se adaug? cei care mai au inven?ii…tot bani sunt.

În medie, toate acestea ajung la 1000 de euro, pe salariat.“ a precizat Ciurel

Luca Marinescu

16.09.2008. 23:56


cucu 26.02.2009. 07:33

garoi 25.02.2009. 21:33

cioaca 25.02.2009. 21:26

eu 25.02.2009. 13:52

Minerul 25.02.2009. 13:44

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password