Măsurile pentru creșterea veniturilor bugetare și combaterea evaziunii fiscale, analizate de premierul Mihai-Răzvan Ungureanu

Premierul Mihai R?zvan Ungureanu a avut o întâlnire de lucru cu mini?trii Finan?elor, Economiei, Justi?iei ?i cu pre?edintele Autorit??ii Na?ionale de Reglementare în domeniul Energiei.
În cadrul întâlnirii s-a discutat despre m?surile necesare pentru cre?terea veniturilor bugetare ?i combaterea evaziunii fiscale. În acest sens, premierul a decis ca vineri, la ora 10:30, s? aib? loc, la Palatul Victoria, reuniunea autorit??ilor cu atribu?ii în acest domeniu, în cadrul comitetului interministerial pentru combaterea evaziunii fiscale.
O alt? tem? de discu?ie a fost acordul încheiat cu organismele financiare interna?ionale ?i angajamentele asumate de România în cadrul acestui acord.
Pre?edintele ANRE a prezentat premierului o informare referitoare la situa?ia exporturilor de energie. Acesta a ar?tat ca exporturile nu sunt întrerupte, ci doar limitate, în orele de vârf, ?i nu exist? riscul sist?rii energiei electrice c?tre consumatorii casnici sau industriali.(guv.ro)

15.02.2012. 14:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password