Măsuri speciale în decembrie


Vine z?pada!


Cel pu?in asta au anun?at miercuri, 3 decembrie, reprezentan?ii autorit??ilor municipale care au fost avertiza?i de meteorologi c? în cursul nop?ii va ninge.
Cele necesare desz?pezirii sunt îns? preg?tite iar comandamentul de iarn? din cadrul Prim?riei Târgu-Jiu, func?ioneaz? deja de la jum?tatea lunii trecute.

De?i, miercuri, ploaia nu s-a oprit în ora?, reprezentan?ii autorit??ilor locale din Tg.Jiu au anun?at c? sunt preg?ti?i s? primeasc? noaptea botezul z?pezii.

,,Exist? posibilitatea s? ning? dar noi avem materialele necesare asigurate.
Avem preg?ti?i 1000 de metri cubi de nisip, 100 de tone de clorur? de calciu pentru pavimente ?i mixtur? pentru gropi dar ?i toat? gama de utilaje necesare”, a declarat Ion Roman B?rbu?i, viceprimarul municipiului.
Reprezentan?ii municipalit??ii au anun?at c? se vor lua m?suri speciale ?i în privin?a circula?iei în preajma s?rb?torilor.

De asemenea, inspectorii de la Oficiul pentru Protec?ia Consumatorilor Gorj au anun?at ?i ei va lua m?suri pentru protejarea cet??enilor cuprin?i de febra cump?r?turilor.

,,Avertiz?m cet??enii c? în febra cump?r?turilor nu se uit? bine la pre?uri, la termenele de garan?ie de pe produse ?i din acest motiv le spunem s? fie foarte aten?i”, a declarat ?i Mihaela R?ducanu, directorul OJPC Gorj.

În ce prive?te carnea de porc, directorul Direc?iei Sanitar Veterinare ?i pentru Controlul Alimentelor Gorj, Ion Iliu??, a avertizat cet??enii s? nu consume produsele pân? nu sunt verificate.
Numai la nivelul municipiului Târgu-Jiu au fost stabilite patru circumscrip?ii sanitar-veterinare pentru controlul c?rnii, iar medicii veterinari ?i personalul mediu din circumscrip?iile de stat ?i private din jude? sunt în stare de mobilizare.

Ca ?i în anul trecut, taxele percepute pentru controlul c?rnii în vederea depist?rii eventualelor cazuri de trichineloz? sunt de 7 lei la circumscrip?iile sanitar-veterinare de stat ?i de 10 lei la cele private. Anul trecut în Gorj nu s-a identificat nici un caz de trichineloz?.

A.S.

02.12.2008. 23:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password