Măsuri de prevenire a efectelor caniculei la PMS Tg.Jiu

Având în vedere temperaturile ridicate din ultimele zile ?i prognozele meteo care anun?? în continuare un nivel ridicat al acestora, conducerea Penitenciarul Târgu Jiu a luat o serie de m?suri de prevenire a îmboln?virilor persoanelor private de libertate ?i a apari?iei unor eventuale focare de infec?ie pe sec?iile de de?inere dup? cum urmeaz?:
– U?ile camerelor de de?inere sunt deschise în permanen??, fiind asigurate doar cu grilajele metalice;
– Cre?terea timpului alocat activit??ilor sportive ?i de plimbare desf??urate în aer liber, cu evitarea în perioada de maxim? intensitate solar? (orele 11-17);
– Asigurarea permanent? a apei de consum ?i igien?;
– Demersuri pentru a asigura prin punctul comercial din incinta unit??ii a unei cantit??i suficiente de ap? mineral? ?i b?uturi r?coritoare;
– Reanalizarea programului de munc? al persoanelor private de libertate care este redus, astfel încât, s? se evite orele de maxim? c?ldur?, cu asigurarea echipamentului de protec?ie, du?uri ?i 2-4 litri ap?/persoan?;
– Respectarea strict? a regulilor igienico-sanitare referitoare la depozitarea alimentelor, prepararea, transportul ?i servirea hranei persoanelor private de libertate;
– Efectuarea periodic? a controlului bacteriologic al apei potabile;
– Reanalizarea aptitudinii de munc? urm?rind depistarea precoce a contraindica?iilor pentru munc? la temperaturi crescute
– Reinstruirea personalului cu atribu?ii pe linia prevenirii ?i stingerii incendiilor.
În unitatea noastr? pân? la aceast? dat? nu s-a înregistrat nici un eveniment nepl?cut datorat caniculei. (PMS Tg.JIu)

03.08.2010. 14:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password