Măsuri de ordine şi siguranţă la meciul dintre Pandurii si Otelul Galati

În ziua de 27.09.2009, începând cu ora 16.00, pe stadionul municipal Tg-Jiu, va avea loc partida de fotbal din cadrul Campionatului Na?ional de Fotbal, Liga I dintre echipele CS Pandurii Lignitul Tg-Jiu ?i FC O?elul Gala?i.
Pentru asigurarea m?surilor de ordine la partida de fotbal dintre echipele C.S. Pandurii Lignitul Tg.Jiu – F.C. O?elul Gala?i, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean „Tudor Vladimirescu” Gorj în cooperare cu celelalte for?e participante, vor asigura ordinea public? în zona apropiat? ?i imediat? a stadionului, pe traseele de afluire/defluire ale spectatorilor ?i protec?ia delega?iilor echipelor ?i oficialilor, organizând baraje de prefiltrare, filtre, patrule pedestre de ordine public?, patrule auto ?i patrule de ordine cu câini serviciu, rezerve ?i alte elemente de dispozitiv cu misiunea de a preveni s?vâr?irea de fapte antisociale, anterior, pe timpul desf??ur?rii ?i dup? terminarea manifesta?iei sportive, pe timpul afluirii ?i defluirii publicului.
În conformitate cu prevederile Legii 4/2008, acest meci de fotbal a fost declarat ca fiind cu „grad de risc mediu”, iar m?surile de ordine public? care se vor adopta pe timpul desf??ur?rii partidei de fotbal vor fi asigurate astfel:
-Men?inerea ordinii publice pe traseele de deplasare c?tre stadion ?i în afara acestuia se asigur?, în mod nemijlocit de c?tre efectivele IPJ Gorj;
-Asigurarea ordinii publice în zona apropiat? a stadionului ?i interven?ia pentru restabilirea ordinii publice în situa?ia tulbur?rii acesteia sau producerea unor incidente de amploare se va realiza de c?tre jandarmii din Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean Gorj;
-R?spunderea pentru asigurarea m?surilor de ordine ?i siguran?? public? în interiorul stadionului revine organizatorului Clubul Sportiv Pandurii, fiind realizat? cu efective de la Poli?ia Comunitar? Tg-Jiu.
Sesizarea for?elor de ordine despre producerea unor incidente sau înc?lc?ri ale prevederilor legale se face din oficiu sau la solicitarea responsabilului de ordine ?i siguran?? al organizatorului, care cere, în scris, interven?ia for?elor de ordine.
În conformitate cu prevederile art. 9 (1) din Legea nr. 4/2008 „Evacuarea din arena sportiv? a unui grup de participan?i, în situa?ia în care, prin faptele s?vâr?ite de c?tre ace?tia, se pune în pericol siguran?a desf??ur?rii competi?iei sportive, se face, dup? caz, la dispozi?ia prefectului sau a reprezentantului acestuia, ori la solicitarea responsabilului de ordine ?i siguran?? al organizatorului care cere, în scris, interven?ia for?elor de ordine”.
Jandarmeria Gorj invit? spectatorii s? respecte prevederile legale pe timpul deplas?rii c?tre locurile de desf??urare a competi?iei sportive, în apropierea ?i în interiorul stadionului. Accesul publicului în stadion se va face începând cu ora 14,30 pe baz? de abonamente, bilete sau invita?ii.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008, privind prevenirea ?i combaterea violen?ei cu ocazia competi?iilor sportive, spectatorilor le este interzis s? introduc? în stadion b?uturi alcoolice, petarde ori alte obiecte pe baz? de amestecuri pirotehnice ce pot fi folosite la ac?iuni de tulburare a ordinii publice sau care pot conduce la producerea actelor de violen??. Este interzis? afi?area de inscrip?ii care incit? la ur? na?ional?, rasial?, de clas? ori religioas?, la discrimin?ri de orice fel ?i la violen?? public?.
De asemenea, spectatorilor le este interzis s? arunce cu obiecte în teren sau în direc?ia altor spectatori, s? sar? gardul care delimiteaz? spa?iul de joc, s? deterioreze sau s? distrug? mobilierul în interiorul locurilor de desf??urare a meciului, s? împiedice ac?iunea for?elor pentru asigurarea sau restabilirea ordinii publice.
Restabilirea ordinii publice în situa?ia tulbur?rii grave a acesteia ori la producerea unor incidente de amploare se va executa la ordinul ?i din ini?iativa comandantului for?elor de jandarmi cu aprobarea, dup? caz, a prefectului sau reprezentantului acestuia. În momentul în care se produce o astfel de situa?ie în interiorul arenei sportive primii care intervin sunt reprezentan?ii Poli?iei Comunitare Tg-Jiu. În momentul în care ?i ace?tia sunt dep??i?i atunci vor ac?iona efectivele de jandarmi.
În situa?ia producerii unor incidente sau înc?lc?ri ale prevederilor legale, atât în zona apropiat? stadionului cât ?i în incinta arenei sportive, spectatorii pot sesiza despre producerea acestor fapte celui mai apropiat reprezentant al for?elor de ordine, în vederea lu?rii cu maxim? operativitate a m?surilor legale specifice situa?iei respective.

25.09.2009. 23:15


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password