Măsuri de ordine publică la meciul de fotbal dintre

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Gorj ?i din Gruparea de Jandarmi Mobil? Craiova, vor asigura m?surile de ordine public? ?i siguran?a spectatorilor la meciul de fotbal dintre C.S. Pandurii Lignitul Tg-Jiu ?i S.C. Vaslui, din cadrul returului Campionatului Na?ional de Fotbal, care vaavea loc luni, 04 martie, pe stadionul Tudor Vladimirescu din Tg-Jiu, începând cu ora 19,30. Meciul a fost catalogat ca fiind unul cu grad de risc preliminar, mediu.

Pentru asigurarea m?surilor de ordine la partida de fotbal dintre echipele C.S. Pandurii Lignitul Tg-Jiu ?i S.C. Vaslui, jandarmii din cadrul I.J.J. Gorj ?i din Gruparea Mobil? Craiova, în cooperare cu efective din I.P.J. Gorj, Poli?iei Locale Tg-Jiu ?i ai societ??ii specializate de paz?, vor asigura m?surile de ordine public? în interiorul stadionului, în zona apropiat? ?i imediat? a stadionului, pe traseele de afluire ?i defluire ale spectatorilor ?i protec?ia delega?iilor echipelor ?i oficialilor cu misiunea de a preveni s?vâr?irea de fapte antisociale.
În urma desf??ur?rii ?edin?ei de cooperare a for?elor implicate în asigurarea m?surilor de ordine public? s-au stabilit detaliile privind organizarea ?i desf??urarea acestei partide de fotbal, rezultând urm?toarele:
– accesul spectatorilor în stadion se va efectua începând cu ora 18.00 doar pe baz? de documente de acces.
– casa de bilete de la poarta principal? de acces nr.1 în baza sportiv?, va comercializa bilete în ziua de 04.03.2013, între orele 09.00-18.00.
– controlul corporal al publicului la intrarea în stadion, accesul publicului, îndrumarea ?i supravegherea
publicului în stadion se va realiza cu efective de poli?i?ti locali din Poli?ia Local? Tg-Jiu ?i agen?i ai societ??ii de paz? ?i protec?ie contractat? de organizator.
– 12 suporteri ai echipei S.C. Vaslui au aplicat? m?sura complementar? de interzicere a accesului la
competi?iile ?i jocurile sportive;

Spectatorii, trebuie s? respecte m?surile stabilite de organizatori ?i for?ele de ordine pe traseele de deplasare c?tre locul de desf??urare al meciului, în apropierea ?i în incinta stadionului iar la solicitarea for?elor de ordine au obliga?ia s? prezinte documentele de acces ?i actele de identitate, fiindu-le interzis s? p?trund? în stare v?dit? de be?ie, s? introduc? în stadion b?uturi alcoolice, bannere, afi?e, steaguri care con?in texte cu con?inut obscen, materiale pirotehnice sau alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participan?ilor la competi?ia sportiv?.
Jandarmii gorjeni recomand? suporterilor s? nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii ?i lini?tii publice ?i s? se delimiteze de orice form? de violen?? ce ar putea conduce la tulburarea ordinii ?i lini?tii publice sau manifest?ri violente, întrucât nu vor fi tolerate nici un fel de ac?iuni de natur? s? tulbure buna desf??urare a acestui eveniment.
Jandarmii vor asigura m?suri de ordine public? în zona apropiat? ?i imediat? a stadionului, pân? la perimetrul zonei delimitate de por?ile de acces în arena sportiv?, prin organizarea barajelor de filtrare, patrule de ordine public?, în scopul prevenirii s?vâr?irii de fapte antisociale.
Se va efectua control corporal riguros al spectatorilor ?i se va interveni pentru restabilirea ordinii publice în interiorul stadionului dac? se constat? c? în urma producerii unor acte de violen??, este pus? în pericol via?a ?i integritatea corporal? a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine ?i siguran?? sau a celorlal?i participan?i.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELA?II PUBLICE ?I CU PUBLICUL

03.03.2013. 22:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password