Măsuri de ordine la meciul de fotbal

Aproximativ 80 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Gorj vor asigura m?surile de ordine public? la meciul de fotbal dintre echipele C.S. Pandurii Lignitul Tg – Jiu ?i C.S. Concordia Chiajna, din cadrul turului Campionatului Na?ional de Fotbal, Liga I, etapa a XVII-a care se va desf??ura luni, 12 decembrie a.c., pe stadionul Municipal din Tg-Jiu, începând cu ora 20,00. Meciul a fost catalogat ca fiind unul cu grad mediu de risc.

În urma desf??ur?rii ?edin?ei de cooperare a for?elor implicate în asigurarea m?surilor de ordine public?, s-au stabilit detaliile privind organizarea acestei partide de fotbal, rezultând urm?toarele:
– por?ile de acces se vor deschide începând cu ora 18.30, accesul spectatorilor realizându-se doar pe baz? de documente de acces respectiv bilete, bilete cu valoare zero ?i invita?ii.
– pe la por?ile de acces nr.1 ?i 2 în baza sportiv?, vor avea acces spectatorii locali ?i jurnali?tii
acredita?i, pe la por?ile de acces nr. 2 vor avea acces autoturismele salv?rii, oficialii ?i echipele iar pe la poarta de acces nr. 3 vor avea acces oficialit??ile locale;
– biletele se vor distribui în ziua de 12.12.2011, între orele 12.00-18.00, la casele de bilete dispuse la poarta principal? de acces nr.1 în baza sportiv?;
– galeria echipei F.C. Pandurii Lignitul Târgu-Jiu format? din aproximativ 70 de suporteri va avea acces în stadion pe baz? de abonamente, ?i va fi dispus? la Peluza 1, Sectorul A;
– 5 sus?in?tori ai echipei Pandurii Lignitul Tg.-Jiu, au aplicat? m?sura complementar? de interzicere a accesului la competi?iile ?i jocurile sportive;
– partida de fotbal este televizat? de postul DIGI 1
– controlul corporal al publicului la intrarea în stadion, accesul publicului, paza vestiarelor ?i protec?ia arbitrilor, îndrumarea ?i supravegherea publicului în stadion se va realiza cu efective de poli?i?ti locali din Poli?ia Local? Tg-Jiu ?i agen?i ai societ??ii specializate de paz? ?i protec?ie contractat? de organizator.
Pentru asigurarea m?surilor de ordine la partida de fotbal dintre echipele C.S. Pandurii Lignitul Tg-Jiu ?i C.S. Concordia Chiajna, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean „Tudor Vladimirescu”Gorj în cooperare cu efective din cadrul I.P.J.Gorj, Poli?iei Locale Tg-Jiu ?i ai societ??ii specializate de paz? vor asigura ordinea public? în zona apropiat? ?i imediat? a stadionului, pe traseele de afluire ?i defluire ale spectatorilor, protec?ia delega?iilor echipelor ?i oficialilor ?i se vor organiza baraje de ordine, patrule de ordine public? ?i alte elemente de dispozitiv cu misiunea de a preveni s?vâr?irea de fapte antisociale, anterior, pe timpul desf??ur?rii ?i dup? terminarea manifesta?iei sportive.

Spectatorii trebuie s? respecte m?surile stabilite de organizatori ?i for?ele de ordine pe traseele de deplasare c?tre locul de desf??urare al meciului, în apropierea ?i în incinta stadionului iar la solicitarea for?elor de ordine, au obliga?ia s? prezinte documentele de acces ?i actele de identitate.
Spectatorilor le este interzis s? p?trund? în stare de ebrietate, s? introduc? în stadion b?uturi alcoolice, bannere, afi?e, steaguri care con?in texte cu un con?inut obscen, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participan?ilor la aceast? competi?ie sportiv?.
Recomand?m suporterilor s? nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii ?i lini?tii publice, delimitându-se de orice form? de violen?? verbal? sau fizic? ce ar putea conduce la manifest?ri violente, întrucât nu vor fi tolerate nici un fel de ac?iuni de natur? s? tulbure buna desf??urare a acestui eveniment.

Jandarmii vor asigura m?suri de ordine public? în zona apropiat? ?i imediat? a stadionului, pân? la perimetrul zonei delimitate de por?ile de acces în arena sportiv?, prin organizarea barajelor de filtrare, patrule de ordine public? cu câini serviciu, pe timpul desf??ur?rii manifesta?iei sportive, afluirii ?i defluirii spectatorilor;
Se va efectua control corporal riguros al spectatorilor ?i se va interveni pentru restabilirea ordinii publice în interiorul stadionului numai dac? se constat? c? în urma producerii unor acte de violen??, este pus? în pericol via?a ?i integritatea corporal? a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine ?i siguran?? sau a celorlal?i participan?i.
De asemenea, se va urm?ri respectarea Dispozi?iei Prim?riei mun. Tg-Jiu, de interzicere a comercializ?rii b?uturilor alcoolice în zona adiacent? bazei sportive.
Pentru prevenirea situa?iilor care ar putea produce greut??i în desf??urarea meciului de fotbal, jandarmii gorjeni adreseaz? publicului spectator recomandarea s? se respecte normele de conduit?, de fair-play ?i s? se dea dovad? de spirit civic. (COMPARTIMENTUL INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE)

12.12.2011. 12:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password