Măsuri de ordine la meciul de fotbal dintre Pandurii si U.Cluj

Peste 100 de jandarmi vor participa la asigurarea m?surilor de ordine public? la partida de fotbal dintre echipele C.S. Pandurii Lignitul Tg-Jiu ?i F.C. Universitatea Cluj din cadrul turului Campionatului Na?ional de Fotbal, Liga I, Etapa a XI-a, care se va desf??ura pe stadionul Municipal din Tg-Jiu, în data de 21.10.2011, de la ora 21,30 la care se preconizeaz? participarea unui num?r de aproximativ 6000 de spectatori.
În urma ?edin?ei tehnice desf??urat? cu organizatorii partidei de fotbal, s-au stabilit urm?toarele:
– por?ile de acces se vor deschide în ziua de 21.10.2011, începând cu ora 20.00;
– accesul spectatorilor în incinta stadionului se va efectua pe baz? de documente de acces, astfel:
– pe la por?ile de acces nr.1 ?i 2 în baza sportiv?, vor avea acces spectatorii locali, autoturismele salv?rii ?i pompierilor;
– pe la poarta de acces nr. 3 în baza sportiv? vor avea acces oficialii, echipele, jurnali?tii acredita?i ?i reprezentan?ii oficialit??ile locale
– biletele se vor distribui în perioada 20.10.2011, orele 14.00 – 21.10.2011, orele 21.30 la casele de bilete dispuse la poarta principal? de acces nr.1 în baza sportiv?;
– galeria echipei F.C. Pandurii Lignitul Târgu-Jiu format? din aproximativ 70 de suporteri va avea acces în stadion pe baz? de abonamente ?i va fi dispus? la Peluza 1, Sectorul A ;
– în zona parc?rii auto din fa?a Hotelului Sport, vor avea acces numai autovehiculele apar?inând postului DIGI SPORT, delega?iei oficiale de arbitri ?i observatori, autocarele echipelor de fotbal, 7 autovehicule care au permis de liber? trecere pentru oficialii clubului F.C. Universitatea Cluj ?i 10 autovehi
cule care au permis de liber? trecere pentru sponsorii oficiali ai clubului C.S. Pandurii Lignitul Târgu-Jiu.
– protec?ia delega?iei echipei F.C. Universitatea Cluj ?i a delega?iei oficiale de arbitri ?i observatori – va fi asigurat? de c?tre echipaje auto din cadrul Poli?iei Mun.Târgu-Jiu;
– Gradul de risc preliminar pentru acest meci a fost stabilit ca fiind mediu.
– 10 suporteri ai echipei F.C. Universitatea Cluj au aplicat? m?sura complementar? de interzicere a accesului la competi?iile ?i jocurile sportive;
– 1 suporter al echipei U. Cluj care are aplicat? m?sura complementar? de interzicere a accesului la competi?iile ?i jocurile sportive na?ionale ?i interna?ionale;
– partida de fotbal este televizat? de c?tre postul de televiziune DIGI SPORT.
– în ziua desf??ur?rii partidei de fotbal se va efectua verificarea arenei sportive de c?tre o comisie constituit? din reprezentan?i din cadrul clubului C.S. Pandurii Lignitul Tg.-Jiu, din cadrul Poli?iei Locale Tg.-Jiu ?i din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Gorj.
– pentru asigurarea m?surilor de ordine la partida de fotbal, efectivele din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Gorj în cooperare cu efective din cadrul I.P.J. Gorj, Poli?iei Locale Tg-Jiu ?i ai firmei de paz?, vor asigura ordinea public? în zona apropiat? ?i imediat? a stadionului, pe traseele de afluire/defluire ale spectatorilor ?i protec?ia delega?iilor echipelor ?i oficialilor, organizând baraje de ordine, cordoane de ordine, patrule pedestre de ordine public?, patrule auto ?i patrule de ordine cu câini serviciu, rezerve ?i alte elemente de dispozitiv, cu misiunea de a preveni s?vâr?irea de fapte antisociale, anterior, pe timpul desf??ur?rii ?i dup? terminarea manifesta?iei sportive, pe timpul afluirii ?i defluirii publicului.
Participan?ii la aceast? partid? de fotbal trebuie s? respecte m?surile stabilite de organizatori ?i for?ele de ordine pe traseele de deplasare c?tre locul de desf??urare a meciului, în apropierea ?i în incinta arenei sportive. Recomand?m suporterilor s? nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii ?i lini?tii publice, prin delimitarea de orice form? de violen?? verbal? sau fizic? care ar putea conduce la manifest?ri violente.

21.10.2011. 11:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password