Măsuri de ordine la meciul de fotbal CS Pandurii Lignitul Tg-Jiu şi F.C. CFR 1907 CLUJ

Aproximativ 100 de jandarmi vor participa la asigurarea m?surilor de ordine public? la partida de fotbal dintre echipele C.S. Pandurii Lignitul Tg-Jiu ?i F.C. CFR 1907 Cluj din cadrul turului Campionatului Na?ional de Fotbal, Liga I, Etapa a IV-a, edi?ia 2011-2012, la care se preconizeaz? participarea unui num?r de aproximativ 7000 de spectatori.
Cu prilejul desf??ur?rii meciului de fotbal Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean „Tudor Vladimirescu” Gorj, promoveav? campania ALEGE SA FII FAIR-PLAY ! cu mesajul STOP VIOLEN?EI ÎN SPORT.
Campania ALEGE SA FII FAIR-PLAY !,este o campanie antiviolen??, promovat?, ini?iat? ?i sus?inut? la nivel na?ional de Jandarmeria Român?, împotriva violen?ei în cadrul manifest?rilor sportive.
Spectatorilor le vor fi distribuite pliante care con?in mesaje ?i recomand?ri pentru suporteri, prevederi legale ale faptelor contraven?ionale care se pot petrece pe arenele sportive, se va afi?a un banner cu mesajulcampaniei ?i va fi prezentat la tabela electronic? a stadionului un film de prezentare cu mesaje ?i consecin?ele violen?ei pe stadioane atât pentru suporteri cât ?i pentru echipa favorit?.

Pentru asigurarea m?surilor de ordine, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean„Tudor Vladimirescu”Gorj, în cooperare cu efective din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Gorj, Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? al Jude?ului Gorj, Poli?iei Locale Tg-Jiu ?i ai societ??ii de paz? care are încheiat contract pentru asigurarea ordinii publice în interiorul stadionului, vor asigura ordinea public? în zona apropiat? ?i imediat? a stadionului, pe traseele de afluire/defluire ale spectatorilor ?i protec?ia delega?iilor echipelor ?i oficialilor, organizând baraje de ordine, cordoane de ordine, patrule pedestre de ordine public?, patrule auto ?i patrule de ordine cu câini serviciu cu misiunea de a preveni s?vâr?irea de fapte antisociale, anterior, pe timpul desf??ur?rii ?i dup? terminarea manifesta?iei sportive, pe timpul afluirii ?i defluirii publicului.
În urma ?edin?ei tehnice desf??urat? la stadionul ,,Municipal” din Tg-Jiu, s-au stabilit urm?toarele:
– por?ile de acces se vor deschide în ziua de 22.08.2011, începând cu ora 19.00;
– accesul spectatorilor în incinta stadionului se va efectua pe baz? de documente de acces,astfel :
? pe la por?ile de acces nr.1 ?i 2 în baza sportiv? vor avea acces spectatorii locali ?i jurnali?tii acredita?i;
? pe la poarta de acces nr.3 în baza sportiv? vor avea acces oficialii, echipele, autoturismele salv?rii, auto pompieri;
– C.S. Pandurii Lignitul Târgu-Jiu a pus în vânzare un num?r de 7000 bilete.
– biletele se vor distribui în zilele de 21.08.2011, între orele 09.00–18.00 ?i 22.08.2011, între orele 09.00–19.00, la casele de bilete dispuse la poarta principal? de acces nr.1 în baza sportiv?
– galeria echipei F.C. Pandurii Lignitul Târgu-Jiu format? din aproximativ 70 de suporteri va avea acces în stadion pe baz? de abonament, ?i va fi dispus? la Peluza 1, Sectorul A
– în zona parc?rii auto din fa?a Hotelului Sport vor avea acces numai autovehiculele apar?inând postului de televiziune ANTENA 1, delega?iei oficiale de arbitri ?i observatori, autocarele echipelor de fotbal ?i autovehiculele care au permis de liber? trecere pentru oficialii din cadrul cluburilor ?i pentru sponsorii oficiali ai clubului C.S. Pandurii Lignitul Târgu-Jiu.
? Protec?ia delega?iei echipei F.C. CFR 1907 Cluj ?i a delega?iei oficiale de arbitri ?i observatori – va fi asigurat? de c?tre echipaje auto din cadrul Poli?iei Mun.Târgu-Jiu;
? în ziua desf??ur?rii partidei de fotbal, se va efectua verificarea arenei sportive de c?tre o comisie constituit? din responsabil din partea clubului C.S. Pandurii Lignitul Tg.-Jiu, din cadrul Poli?iei Locale Tg.-Jiu, ?i din cadrul I.J.J. Gorj;
– 5 suporteri ai echipei F.C. CFR 1907 Cluj au aplicat? m?sura complementar? de interzicere a accesului la competi?iile ?i jocurile sportive;
– 2 suporteri al echipei Pandurii Lignitul Tg.-Jiu, care nu sunt membri ai galeriei, au aplicat? m?sura complementar? de interzicere a accesului la competi?iile ?i jocurile sportive ;
– Partida de fotbal este televizat? de c?tre postul de televiziune ANTENA 1 .

Jandarmii, conform competen?elor stabilite de legisla?ia în vigoare, vor asigura m?suri de ordine public? în zona apropiat? ?i imediat? a stadionului, pân? la perimetrul zonei delimitate de por?ile de acces în arena sportiv?, prin organizarea barajelor de filtrare, patrule de ordine public? cu câini serviciu, în scopul prevenirii s?vâr?irii de fapte antisociale pe timpul desf??ur?rii manifesta?iei sportive, afluirii ?i defluirii spectatorilor;
Se va efectua control corporal riguros al spectatorilor ?i se va interveni pentru restabilirea ordinii publice în interiorul stadionului numai dac? se constat? c? în urma producerii unor acte de violen??, este pus? în pericol via?a ?i integritatea corporal? a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine ?i siguran?? sau a celorlal?i participan?i.
Jandarmii vor ac?iona ?i în cadrul patrulelor auto, pe timpul afluirii ?i defluirii suporterilor echipei oaspete spre stadion, dar ?i în punctele vulnerabile situate pe traseele de deplasare ale acestora.
De asemenea, se va urm?ri respectarea Dispozi?iei Prim?riei mun. Tg-Jiu, de interzicere a comercializ?rii b?uturilor alcoolice în zona adiacent? bazei sportive.

22.08.2011. 11:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password