Măriţi Morga spitalului! A apărut alt bau-bau!


Îmi fream?t spiritul, respir adânc, caut creierii punându-mi întreb?ri esen?iale la care, bineîn?eles nu g?sesc r?spunsuri ?i ca s?-mi treac? povestea asta dau drumul la televizor pentru a-mi începe cura de râs atât de necesar? zilnic. Scrisesem serios s?pt?mâna trecut? despre balamucul ?i modul nedemn în care au fost tratate problemele Spitalului Jude?ean Gorj.
Parc? am sim?it o scârb? a?a fa?? de oamenii care se joac? cu soarta medicilor, asisten?ilor medicali ?i, poate cel mai important cu via?a bolnavilor. Uitându-m? la televizor mi-am zis: m?i, tat?, dac? ??tia râd de mine eu de ce nu a?i avea dreptul s? râd de ei? Ce instan?? m-ar condamna pentru c? r?spund la batjocor? cu batjocor??

Dac? mai tot ce s-a întâmplat în aceea?i ?edin?? extraordinar? a Consiliului Jude?ean nu e batjocor?, atunci m?ri?i morga, pentru c? o s? ave?i nevoie de spa?iu mai mult. La respectiva ?edin?? a ap?rut o duduie, pe numele s?u Claudia Manu, ca reprezentant al firmei ce are sub manageriat Spitalul Jude?ean ?i a început s? zâmb?reasc? ?i s? o dea la caterinc? cu ziari?tii de parc? medicii trateaz? bolnavii cu caterinc? ?i nu cu medicamente. Duduia respectiv?, cu un zâmbet larg cât foamea din bur?ile pacien?ilor a spus c? dumneaei a aflat din pres? c? este noul manager al Spitalului Jude?ean, dar habar nu are de treaba asta. Buuun…

Am înghi?it-o cu noduri, dar, dup? numai câteva zile, doamna Manu a fost numit? cu acte în regul? manager. P?i dac? a? înjura eu acum ?i to?i gorjenii a?a c? am intra în pu?c?rie. Am intra ?i, tocmai de aia, dedica?iile le d? fiecare pe unde apuc?. M?, omule, nici nu trecur? patru-cinci zile de la caterinca cu numirea în func?ie c? doamna manager o d?du pe vr?jeal? puternic? de ne c?zur? toate plombele ce ne costaser? o gr?mad? de bani, de?i suntem ?i noi b?ie?i de cartier ?i nu mirosim duduie a pro?ti de la distan??, chiar dac? nu suntem reprezenatn?ii Tetredu la Gorj, a?a cum e?ti dumneatale.

Stai s? vezi! Doamna manager p?ru ca Isus Cristos venit în spitalul din Târgu-Jiu ?i unele purt?toare de microfon îl duser? ?i mai mult spre gur?, mai, mai s? îl înghit? în întregime. Noua ?ef? a încercat s? par? mai amabil? cu reprezentan?ii media ?i se poate spune c? ap?ru în fa?a gorjenilor într-o lumin? pozitiv?, de?i pe la lumini exist? ?i un minus. P?i eu nu sunt înghi?itor de microfon am început s? râd de turbare când am auzit-o pe duduie c? primul pas pe care îl va face va fi inventarierea problemelor pe care le are Spitalul Jude?ean. B?i, femeie, stai a?a, ia-m? u?or c? prin vie?i?oara asta am cunoscut destule doamne care se credeau diplomate, dar miroseau de la o po?t? a altceva. A ce? A jmecher, de exemplu! Doar nu te a?teptai s? pronun??m alt cuvânt.

A?a cum spuneam duduia ne b?g? la înaintare vr?jeala cu inventarierea spitalelor ?i pribabil cei de la morg? st?tur? lini?ti?i, ?tiind c? o s? mai aib? în continuare marf? pe band? rulant?. P?i, m?i femeie, ce mama dracului a f?cut firma asta acum un an când a preluat Spitalul Jude?ean? Nu a inventariat problemele înainte de a cere manageriatul? În mod normal da! Dar m?t?lu?? vii cu caterinc? ?i, de parc? ai lucra la o firm? de paz? ?i protec?ie o dai în vr?jeal? cu noi f?r? niciun pic de ru?ine. P?i de aia nici mie nu-mi e ru?ine s? spun s? pui mâna pe treab?, s? la?i vr?jelile la o parte, fiindc? firma asta care te pl?te?te încaseaz? gr?mezi de bani de la gorjeni pentru c? oamenii vor s? tr?iasc?, s? se vindece în spitale nu s? asculte caterinc? de doi lei.

Hai, c? vreau s? treac? s?rb?torile ?i madam manager vreau s? scrib?lesc pe hârtie c?, de?i ai încercat s? ne faci din joc de glezne ai reu?i s? schimbi scorul de pe tabela de marcaj. A?a, u?or, b?trâne?te, din vr?jeal?. Dac? nu madam s? te ?ii de articole ?i emisiuni la care o s? particip indiferent de câte chem?ri în instan?? îmi vei adresa. Cum m? vei chema în instan??, cum voi pomeni de un mort cu zile prin spital. O s? fac astapân? când o s? visezi morga de la Spitalul Tudor noapte de noapte ?i o s? vezi ce înseamn? s? ai vr?jeal? în tine. Începem inventarierea, madam Manu!

• Pamflet de Ric? M?CE?ANU

Foto jurnaluldearges.ro

16.11.2013. 21:18


gabi 21.11.2013. 19:12

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password