Manţog şi Vulpe, închisoare cu suspendare


Fostul director din Companiei Na?ionale a Lignitului Oltenia, Ionel Man?og, ?i fostul director general al CNLO, Ion Vulpe, au fost condamna?i, luni, de Tribunalul Sibiu la un an ?i opt luni de închisoare cu suspendare în dosarul “Str?muta?ilor de lux”, informeaz? Tribunalul Sibiu.
Potrivit comunicatului remis luni de Tribunalul Sibiu, Ionel Man?og ?i Ion Vulpe au fost condamna?i pentru infrac?iunea de fals în declara?ii.

Instan?a a dispus, îns?, suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepselor aplicate, pe o perioad? de trei ani ?i opt luni. În acela?i timp, Man?og a fost achitat, în acela?i dosar, pentru alte dou? infrac?iuni de fals în înscrisuri sub semn?tur? privat? ?i trei infrac?iuni de fals în declara?ii, în timp ce Vulpe a primit aceea?i sentin?? pentru s?v?r?irea infrac?iunii de luare de mit?.

În ceea ce prive?te infrac?iunea de abuz in serviciu, de?i faptele sunt prescrise, la cererea celor doi procesul a continuat, iar instan?a a constatat vinov??ia ambilor pentru aceast? fapt?.

De asemenea, instan?a a dispus confiscarea sumei de 140.000 de lei de la Ionel Man?og, considerând c? acesta a fost prejudiciul adus de fostul director din cadrul CNLO prin transformarea unor anexe vechi în suprafa?? util? cas? nou?.
Hot?rârea Tribunalului Sibiu nu este definitiv? ?i poate fi atacat? cu apel.

Ionel Man?og ?i Ion Vulpe au fost judeca?i pentru modul în care ?i-au construit casele în cartierul Prim?verii din Târgu Jiu, prin conven?ii de schimb cu exploat?ri miniere.
Din probele administrate de procurorii DNA a reie?it c?, în perioada iunie-octombrie 2002, Ionel Man?og ?i Ion Vulpe, în calitate de directori în cadrul CNLO, profitând de func?iile de?inute ?i având cuno?tin?? de planurile de produc?ie ?i investi?ii ale CNLO, au cump?rat la pre?uri modice, direct sau prin interpu?i, gospod?rii ??r?ne?ti situate în mai multe localit??i din jude?ul Gorj, de la persoane despre care ?tiau c? urmeaz? s? fie str?mutate din cauza lucr?rilor miniere prev?zute în planurile de produc?ie ?i investi?ii de la CNLO.
Procurorii sus?in c? în schimbul acestor case, care aveau s? fie demolate din cauza exploat?rilor miniere Ro?ia, Rovinari ?i Jil?, cei doi au cerut s? le fie construite, din fondurile CNLO, vile de lux în cartierul Prim?verii din municipiul Târgu Jiu.
Cei doi ar fi beneficiat, spun anchetatorii, de foloase necuvenite totalizând 86.930 lei, sum? care reprezint? prejudiciul adus CNLO, în codi?iile în care planurile de produc?ie ?i investi?ii ale CNLO erau informa?ii de serviciu, nepublice.
Potrivit probelor administrate de procurori, Ionel Man?og a omis s? declare, la depunerea declara?iilor de avere, în calitate de secretar de stat la MEC, imobilele achizi?ionate precum ?i datoriile pe care le avea c?tre societ??ile constructoare, persoane fizice ori unit??i bancare.
În ceea ce îl prive?te pe cel?lat inculpat, Ion Vulpe, procuroii sus?in c? acesta a procedat într-un mod asem?n?tor, ?i anume a cump?rat direct sau prin intermediul so?iei sale, beneficiind de informa?ii de?inute în virtutea func?iei, 5 gospod?rii ??r?ne?ti în zone ce urmau s? fie afectate de exploat?rile miniere Ro?ia ?i Jil?, cu scopul declarat de a beneficia de reconstruc?ie.
Vulpe ar fi cump?rat cele 5 case cu suma de 80.457de lei ?i a beneficiat de suma de 535.231 de lei care a fost pl?tit? pentru reconstruc?ia vilei sale de cele dou? exploat?ri miniere din cadrul CNLO. (realitatea.net)

05.04.2011. 09:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password