Manta, tras de urechi de liberali


Fostul deputat Pantelimon Manta a fost subiect fierbinte de discu?ie, vineri seara, în cadrul Biroului Permanent al PNL Gorj. Liberalul a fost criticat de o parte a colegilor de partid în leg?tur? cu declara?iile sale f?cute în pres?.

În opinia ?efului PNL, Dan Ilie Morega, Manta ,,a înc?lcat codul etic al forma?iunii politice deoarece, este interzis s? fac? publice, în mass-media, problemele interne ale partidului”, motiv pentru care s-a propus sanc?ionarea lui.

Manta ar fi înc?lcat cinci dintre punctele acestui cod etic, ca urmare a declara?iilor f?cute în mass-media local?. Din acest motiv, 15 dintre cei 23 de membrii ai Biroului Permanent al PNL, care au participat la ?edin?a de la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, au votat pentru sanc?ionarea colegului lor, pentru început, cu un avertisment. ,,Manta trebuia suspendat din organiza?ie pentru un an de zile dar eu am propus s? i se dea doar un avertisment.

Dac? va continua îns? s? ne denigreze în pres? am putea s? îl excludem din organiza?ie”, a declarat pre?edintele PNL, Dan Ilie Morega. Avertismentul scris ar urma s? îi parvin? lui Pantelimon Manta prin po?t? la domiciliul s?u de la Novaci.

Manta consider? îns? c? decizia luat? în cadrul Biroului Permanent al PNL este lovit? de nulitate absolut?.

,,Morega nu are competen?? s? decid? sanc?ionarea mea. Mai mult eu nici m?car nu am fost chemat la aceast? ?edin?? a Biroului Permanent, de?i sunt membru, ?i nici m?car nu s-a discutat cu mine. Nu po?i s? iei o hot?râre f?r? s? nu îmi ascul?i ?i mie punctul de vedere. Dac? a f?cut acest lucru, Morega se desfiin?eaz? ca om politic. Eu chiar nu l-am criticat pe el ?i nici m?car nu am spus c? voi candida împotriva lui. Chiar nu voi candida pentru ?efia organiza?iei”, a precizat liberalul Manta, convins c? m?sura luat? nu are valoare juridic?.

*Ruptur? în PNL
Organiza?ia Jude?ean? a PNL Gorj este în tensiune dup? ce mai mul?i membrii ai forma?iunii politice au f?cut public? dorin?a lor ca Morega s? fie îndep?rtat de la ?efia PNL Gorj.

Morega spune îns? c? împotriva sa poate candida oricine, de?i el a ob?inut pe data de 12 decembrie 2008, un vot de încredere din partea Delega?iei Permanente a PNL Gorj, compus? din 17 membrii, care îl ?i mandata s? ia m?suri de revigorare pentru consolidarea organiza?iei. ,,Negu?, Angheloiu, Manta, Orzan nu au decât s? candideze împotriva mea.

Pot candida ?i 100 de membrii, nu m? intereseaz?”, spune sigur pe el Morega. În ce prive?te leg?turile cu colegul s?u de partid, acesta declar? r?spicat: ,,Manta este un frustrat, face jocurile unora ?i a altora. El trebuie s? se gândeasc? de ce a ob?inut un procent mai mic decât a lui Mitescu la alegerile parlamentare, nu mai mult. Poate a avut dreptate B?sescu atunci când, în conformitate cu cei 8% ob?inu?i de Manta în Gorj pe când era pre?edinte al PD Gorj, nu l-a l?sat s? candideze la Camera Deputa?ilor”.

Liderul PNL Gorj s-a ar?tat sup?rat ?i de gestul lui Manta de a participa la conferin?a de pres? a celui ce era numit ,,luceaf?rului huilei”, Miron Cozma ?i îl condamn? pe acesta de un ,,demers propagandistic”, în privin?a drumului de sub munte. ,,Realizarea acestui drum este ca urmare a discu?iilor avute de mine cu ex-ministrul Ludovic Orban. Ce a f?cut Manta a fost mai mult un demers propagandistic”, a conchis Morega.
ANAMARIA STOICA

28.01.2009. 09:32


ZZ 10.02.2009. 23:54

ANTALIA 03.02.2009. 20:30

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password