“Managementul Integrat al Deseurilor – impactul directivei cadru si societatea europeana a reciclarii”

Asocia?ia Centrul de Excelen?? pentru Dezvoltare Durabil? anun?? organizarea Conferin?ei „Managementul Integrat al De?eurilor – Impactul Directivei Cadru ?i Societatea European? a Recicl?rii”, sub Înaltul Patronaj al Ministerului Mediului ?i P?durilor, în Bucure?ti, 12-13 aprilie 2011 la Hotel Novotel, sala Paris.
Problematica global? cu care ne confrunt?m pe termen scurt-mediu ?i care face obiectul acestei conferin?e este legat? de :
– Impactul Directivei 98 asupra tuturor actorilor implica?i în gestiunea de?eurilor;
– Imperativele ?i limitele implement?rii unei gestiuni integrate a de?eurilor;
– Provoc?rile abord?rilor asociative – gestiune zonal? ?i/ sau regional? (asocia?ii intercomunale, politici sectoriale, gestiune centralizat? ?i subsidiaritate);
– Statutul ?i rolul operatorilor locali, zonali, regionali, publici ?i priva?i, partenariate;
– Rolul emergent al structurilor de reciclare.
Au r?spuns afirmativ invita?iei noastre: Ministrul Mediului ?i P?durilor – Dl. László Borbély, Comisarul General al G?rzii de Mediu – Dl. Silvian Ionescu, Pre?edintele Agen?iei Na?ionale pentru Protec?ia Mediului – Dl. Iosif Nagy. Din partea Comisiei Europene va participa Dl. Julio Gracia Burgues; DL. Herman Koller – Director General ISWA (Austria); DL. Gyorgy Viszkei – Director General ÖKO-Pannon Nonprofit PLC (Ungaria); Dl. William VERMEIR – Director General FostPlus (Belgia); Dl. Ton HONDERS – Senior Consultant ?i Dl. Jos WERSCH – Consultant, ambii din partea Departamentul de Mediu, Ministerul Afacerilor Economice, Agriculturii ?i Inovatiei (Olanda). Pân? acum ?i-au confirmat participarea peste 200 de invita?i din partea Consiliilor Jude?ene, Asocia?iilor de Dezvoltare Intercomunitar?, reprezentan?i ai prim?riilor, reprezentan?ii celor mai importante firme de salubritate, industrie ?i reclare.
La aceast? or?, exigen?ele de dezvoltare durabil? conduc la o cre?tere semnificativ? a complexit??ii ?i a costurilor serviciilor ?i infrastructurii, iar în cazul multor state membre ale UE contextul socio-economic limiteaz? capacitatea real? de implementare a reglement?rilor.
În aceste conditii, preocuparea pentru eficientizarea procesului de gestiune a de?eurilor devine o prioritate acut? a administra?iilor locale, regionale ?i centrale, ?i nu în ultimul rând a actorilor economici ?i a societ??ii în ansamblul ei.

11.04.2011. 12:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password