Mai puţini şefi în Primăria Rovinari

Prim?ria Rovinari î?i va reduce num?rul posturilor de conducere începând cu anul 2009, edilul ora?ului punând decizia respectiv? pe seama crizei economice. Dorin Filip afirm? c? fondurile tot mai reduse pe care le are la dispozi?ie îl oblig? s? transforme serviciile în compartimente, lucru care va presupune inclusiv salarii mai mici pentru ?efii acestora.

Primarul declar? c? inclusiv Poli?ia Comunitar? va deveni un serviciu în subordinea sa, dup? ce pân? acum a fost o direc?ie de sine st?t?toare. Inclusiv serviciul de protec?ie social? va deveni un simplu compartiment.

Filip spune c? noua organigram? va fi votat? în ?edin?a de luna aceasta a Consiliului Local Rovinari ?i va fi aplicat? cu începere de la 1 ianuarie. Edilul nu exclude ?i unele reduceri de personal, acesta spunând îns? c? efectul principal al deciziei respective îl reprezint? reducerea salariilor. Dorin Filip nu exclude unele nemul?umiri printre subordona?ii s?i, dar men?ioneaz? c? el are doar un salariu de 3000 de lei ?i nu beneficiaz? de nici un spor suplimentar.

Primarul spune c? el semna pân? acum documentele înaintate de subordona?ii s?i ?i vreo câ?iva dintre ace?tia, ?apte la num?r, primeau salarii mai mari ca al lui.

Dorin Filip spune c? este nevoit s? ia asemenea m?suri doar pentru a asigura eficien?a actului de administra?ie. Primarul sus?ine c? este tot mai s?tul de politic? ?i simte c? împotriva sa se declan?eaz? o campanie pe care o pune pe seama faptului c? a refuzat s? ia parte la unele „blaturi” decise la Târgu Jiu pe parcursul alegerilor.

Edilul afirm? c? îi simte sup?ra?i pe el pe ?efii Consiliului Jude?ean, precum ?i pe liberali, dup? ce a refuzat s? se implice în „trocurile” lui Dan Ilie Morega, Filip refuzând s? ofere mai multe am?nunte deocamdat?.G.C.

17.12.2008. 05:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password