Mai puţini bani pentru evenimentele culturale

Valoarea total? a sumelor alocate mar?i, 28 aprilie, prin Hot?rârea Consiliului Jude?ean Gorj, pentru sus?inerea proiectelor ?i manifest?rilor cultural ?tiin?ifice ?i educative, sub form? de finan?are nerambursabil? este de 195.900 lei.

Pentru anul 2009 s-au efectuat economii fa?? de anul 2008 de 15% în conformitate cu O.U.G. nr. 223 / 2008, în valoare de 34.100 lei, economii realizate ca urmare a elimin?rii sumelor alocate pentru urm?toarele proiecte ?i activit??i culturale:

Festivalul portului ?i dansului popular pentru tineret „Liviu Dafinescu” – Cheltuielile materiale pentru aceast? manifestare sunt suportate de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” ?i Centrul Jude?ean pentru Conservarea Culturii ?i Promovarea Culturii Tradi?ionale Gorj, iar premiile care s-au acordat începând cu anul 2008, sunt suportate de familie prin Asocia?ia Cultural? „Liviu Dafinescu”;

– Fiii Gorjului – În ultimi doi ani, pentru fiecare an a fost alocat? suma de 10.000 lei, care nu a fost cheltuit? ?i ulterior prin Hot?rârea Consiliului Jude?ean Gorj a trebuit s? fie redistribuit?;

Zilele Elvira Godeanu – În anul 2008, manifestarea a fost organizat? de o amploare deosebit? s?rb?torindu-se 15 ani de la reînfiin?area teatrului în Gorj. Începând din acest an toate cheltuielile sunt suportate de Prim?ria Târgu-Jiu;


Parada lui Mo? Cr?ciun – Considerând c? aceast? manifestare se organizeaz? în Municipiul Târgu-Jiu toate cheltuielile vor fi suportate de Prim?ria Târgu-Jiu ?i sponsori;

Festivalul Interna?ional de Muzic? Cult? „Orpheus” – Datorit? cheltuielilor materiale destul de ridicate, organizatorul principal, Liceul de Arte „Constantin Br?iloiu”, a hot?rât c? aceast? manifestare s? se organizeze din 2 în 2 ani;


Logodna vinului cu ulcica – Ciuperceni – De comun acord cu organizatorii aceast? manifestare va avea alocate sume pentru premiere din partea Consiliului Jude?ean Gorj, din 2 în 2 ani.

28.04.2009. 22:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password