Mai puţine investiţii în Gorj

Mai pu?ine investi?ii în GorjInvesti?iile realizate la nivel de Gorj, în prima parte a acestui an, au însumat peste 68.000 de mii lei, potrivit datelor operative furnizate de c?tre Direc?ia de Statistic? a jude?ului, fiind în sc?dere cu peste ?apte procente fa?? de aceea?i perioad? a anului precedent. Investi?iile în lucr?ri de construc?ii noi au atins valoarea de 44.884 mii lei, înregistrându-se astfel o cre?tere de 3,3% în compara?ie cu aceea?i perioad? a anului 2007.

O concentrare mai mare a investi?iilor s-a produs în activitatea de produc?ie, transport ?i furnizare a energiei electrice ?i termice, apei potabile ?i gazelor naturale, peste 37.000 mii lei fiind investi?iile în acest domeniu, alte peste 13. 000 mii lei fiind direc?ionate c?tre domeniul extrac?iei ?i prepar?rii c?rbunelui, 7.698 mii lei în administra?ia public? ?i ap?rare, industria prelucr?toare 3.672 mii lei, s?n?tate ?i asisten?? social? 2.838 mii lei ?i comer? peste 2.700 mii lei. La polul opus al economiei jude?ului Gorj, un volum mai mic al investi?iilor s-a înregistrat în înv???mânt 420 mii lei, construc?ii 363 mii lei, transport, depozitare ?i telecomunica?ii 229 mii lei, hoteluri ?i restaurante 156 mii lei.

Potrivit datelor oferite de c?tre Direc?ia de Statistic? a jude?ului Gorj, în domeniul utilajelor cu sau f?r? montaj au fost investite peste 8.800 mii lei, iar în domeniul mijloacelor de transport aproape 6.200 mii lei.

A.D.

27.08.2008. 08:32


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password