Mai bine fără

Aproape c? nu este gorjean care s? fie lucid la cap ?i care s? nu admit? faptul c? în jude?ul Gorj clasa politic? are o calitate mai mult decât îndoielnic?. ?i lucrul ?sta s-a v?zut ?i în num?rul de mini?tri ?i de secretari de stat pe care i-a trimis la Bucure?ti.

Nici m?car tehnocra?i, speciali?ti care s? fie b?ga?i în seam? ?i s? prind? un post de c?r?tor de valiz? sau s? prepare cafeaua sau ceaiul unui ministru. Dac? vorbim despre calitate raportat? la clasa politic? din jude? ?i dac? este s? dai numele unui mare politician te afli în situa?ia de a ridica din umeri.

Poate Grigore Iunian, poate Dinc? Schileru, poate Tudor Vladimirescu, de?i era doar un pop? care ?inea sub sutan? sabia ?i nu ?i-a creat drum în politic? prin ascu?imea vorbelor, ci a sabiei. ?i cam asta ar fi tot, în ceea ce prive?te panoplia cu figuri ilustre din istoria politic? a jude?ului Gorj. Poate Popa ?apc?, pentru c? exist? o strad? cu numele lui? Sau poate Ceau?escu, pentru c? a stat câteva luni în lag?rul de la Târgu Jiu.

Spatiul dintre cei enumera?i mai sus ?i istoria recent? ar putea fi vidat ?i vândut la bucat? pe pungi pe care s? nu scrie nimic. Cu ce se poate umple golul din istoria recent? a jude?ului, cu ce se poate umple vidul de dup? 1989? Ce nume îi vin în minte omului de rând atunci când se gânde?te s? numeasc? un politician de marc? din zilele noastre?

Probabil c? Manta, Morega, Mischie, Grebl?, Man?og, Petrescu? O panoplie plin? de mistre?i cu sau f?r? col?i, despre care nu po?i s? spui nimic, f?r? note critice, legate de via?a de familie, afaceri, leg?turi cu cet??eni din lumea interlop?, amante sau pur ?i simplu prostie cras?, în cea mai pur? form?, stilat?, fardat? sau de??n?at?, pe fa??.

Unde mai pui c?, pe alocuri, limba vorbit? de indivizii respectivi se apropie de cea a b?ie?ilor de cartier, mai ales pe la ?edin?ele de partid, în care sunt folosite intens organele masculine sau feminine.

Mai r?mân zvonurile despre prefec?i care se t?v?leau cu dudui prin cabinet. Aproape to?i au preluat acest obicei, pentru c? munca la stat e plin? de responsabilit??i. Sau mai bine spus de iresponsabilit??i. ?i parc? e ?i p?cat, dac? ai la poart? o duduie bine înzestrat?, s? nu încerci rezisten?a mesei prefecturale.

Ce r?mâne dup? ace?ti mistre?i f?r? col?i? Ni?te emisii poluante pe la conferin?ele de pres?, m?rturii crocante, aproape arse ale unor p?l?vr?geli f?r? sens. Mai slabi decât ce a fost nu se poate, dar timpul ne înva?? c? se poate: echipa Surup?ceanu – Vlaicu a fost dep??it? la amatorism de echipa Ban?a – Dumitrescu, de exemplu.

Bine c? nici nu trebuie s? munceasc? sau s? fac? ceva, pentru a merita salariul respectiv, dar m?car s? aib? fa?? pentru posturile pe care le ocup?. Clasa politic? ?i administra?ia are nevoie urgent? de o opera?ie estetic?, s? dispar? moacele acrite, de la sticla de sub birou sau de la chefurile pân? diminea?a.

Pentru c? este greu s? ba?i drumurile pe la atâtea pomeni ?i chefuri organizate de un primar serviabil. Este greu s? faci o ?edin?? ?i apoi s? stai s? nu te duci la un chef la Parc, peste drum. ?i când te duci în timpul programului dup? covrigi e o munc?.

Munca func?ionarului public înregimentat politic sau care a avut o pil? tare la un politician este greu de cuantificat. În întreg sistemul administrativ, raportul dintre trântori ?i muncitori este extrem de mare ?i probabil c? un lucr?tor ?ine în spate cinci pilo?i.

Este aproape imposibil ca în orice birou de institu?ie public? în care intri s? nu fie prezent? câte o pil?, câte o molie leproas? care î?i roade timpul ce i-a mai r?mas pân? la pensie. Aproape totul e murd?rit de politic? ?i de politic ?i politica, fiind mizerabil?, oamenii pe care îi atinge nu au cum s? fie puri.

Pân? la urm? nici nu conteaz? dac? un politician sau un func?ionar nu î?i face du? la suflet, dar m?car s? fac? treab?.

Cu ce r?mâi, când e s? pronun?i un nume de om politic valid? Cu o lehamite. Aceast? lehamite a pus în gura omului de rând ?i a introdus în limbajul curent cuvinte noi: man?og?rii sau a inventat altele, precum sanator.

Gorjul a fost totu?i jude?ul care a dat ??rii ?i lumii câteva chestii inubliabile. Dac? vrei s? caracterizi faptele reprobabile sau penale ale unui om, ce se potrive?te mai bine decât man?og?ria?! Gorjul a mai dat lumii primii baroni ?i primul politician sfânt înc? din timpul vie?ii.

Gorjul a mai dat lumii ?i primul politician c?ruia nu i se poate m?sura coeficientul de inteligen??, pentru c? nu a fost inventat înc? testul care s? m?soare capacit??i a?a de mici. Ar fi ceva dac? ne-am uni cu Ardealul, s? sc?p?m de Oltenia mam?. Probabil c? viitorul st? în crearea unei regiuni din Gorj ?i Hunedoara, c? jude?ul nu mai poate tr?i singur, cu mistre?ii cu col?i ruginii. Ni?te ??rani!

Dinu Groparu

14.10.2008. 21:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password