LSUCB/ Comunicat ecologizare

Sâmb?t?, 1 noiembrie 2008, de Ziua Ecologiei din cadrul Festivalului Na?ional Studen?esc „Studen?iada”, Liga Studen?ilor din UCB, împreun? cu studen?ii UCB ?i în colaborare cu elevii ?colilor generale din Târgu –Jiu, desf??oar? o ac?iune de ecologizare în zona adiacent? Casei Memoriale ”Constantin Brâncu?i” din localitatea Hobi?a.

Obiectivele acestei ac?iuni constau în colectarea de?eurilor ?i refacerea mediului acestei minunate zone, educarea ?i informarea participan?ilor privind protec?ia mediului. La aceast? ac?iune vor participa 200 de elevi din clasele V – VIII ?i este posibil? datorit? contribu?iei Universit??ii “Constantin Brâncu?i”, Cosiliului Jude?ean Gorj, precum ?i Agen?iei de Protec?ie a Mediului Gorj.

La finalizarea ac?iunii, to?i participan?ii vor vizita Casa Memorial? „Constantin Brâncu?i”. Dup? acest moment de repaus ?i admirare a obiectivelor propuse, ac?iunea de ecologizare va continua la Cheile Sohodolului.

Ac?iuni dedicate zilei Ecologiei se vor desfa?ura ?i în localitatea Iezureni. Aici, la ini?iativa LSUCB ?i cu sprijinul Universita?ii “Constantin Brâncu?i”, Prim?riei Târgu – Jiu, Agen?iei de Protec?ie a Mediului Gorj, Ocolului SilvicTârgu Jiu, 350 de elevi din 12 licee din ora? ?i studen?i ai UCB, vor planta 1200 de puie?i.

Dup? finalizare, participan?ii vor vizita Muzeul Satului de la “Curti?oara.
LSUCB ?i-a ar?tat preocuparea fa?? de protec?ia mediului ?i p?strarea spa?iului verde ?i îndeamn? to?i târgujienii s? ia atitudine.

31.10.2008. 08:28


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password