Lolita Vendeta analizează grade şi foşti colegi de birou

• ?eful Poli?iei Jude?ene, ?eful Poli?iei Municipale ?i ?eful Eviden?ei de la Gorj au intrat în vizorul Lolei, vendeta noastr? de fiecare s?pt?mân?

Lola, feti?a n?b?d?ioas?, care deja a produs fiori printre personalit??ile Gorjului î?i ?ine promisiunea ?i ne vorbe?te despre vedete ?i vendete a?a cum numai ea ?tie s? o fac?.

Primul luat în vizor a fost Viorel Salvador Caragea, ?eful poli?i?tilor din Gorj. Lollita l?crimeaz? mai ceva ca în telenovele când îl vede pe acesta pe strad?, sufletul îi plânge de atâta dragoste neîmp?rt??it?. Dac? observa?i str?zile din Târgu-Jiu ude diminea?a ?i nu a plouat noaptea s? ?ti?i s? primarul Cârciumaru nu a mai dat cu ap? împotriva prafului, ci sunt lacrimile Lolei ce nu î?i mai vede visul împlinit.

Aceasta spune c? ?eful poli?i?tilor e un b?rbat bine, bine, chiar dac? a pus ceva kilograme în plus, îns?, nu prea îi place cum se îmbrac?… „M?i, dragul meu, în poza aia în care a ap?rut la ziar cu generalii de pe la Bucure?ti la chef era în?olit ca b?ie?ii de b?ie?i ?i era macho r?u de tot ?i l-am mai v?zut de câteva ori ?i z?u nu mi-a prea pl?cut…

Viorel, dragul meu, las? la o parte în gardilop costumele halea argintii c? nu sunt de matale. ?tiu eu c? ai pretenari peste pod, dar prestan?a dumitale nu merit? falsificat? cu un asemenea ?ol.

Pe la stadion te-am v?zut ?i, iar??i te-a pl?cut, de?i erai echipat necorespunz?tor. Pulover cu dungi orizontale late cât culorile curcubeului nu se mai poart? demult, darg? Vio, dar, mata, o dai pe un c?r?miziu cu negru de nu mai d? nici ?ia de la Pandurii cu mingea în poart?.

Mai la final ?i cu mai mult amor, Lolita, devotata matale î?i mai spune c? atunci când te echipezi cu c?ma?? de m?tase alb? ?i cravat? trebuie s? adaugi neap?rat un accesoriu care se nume?te maiou, pentru c? astfel zice lumea c? ?i-ai dat cu super-glue de dimineaz? pe chept! La nadu?eala ta, dragule, zici c? vin inuda?iile de la Gala?i peste noi ?i atuncea, c?me?a de m?tase se lepe?te de peptul sexos al matale!“

Un alt poli?ist vizat de Lolita s?pt?mâna aceasta este ?eful Poli?iei Municipale, Mihai Bir?u despre care Lolita gr?ie?te: „Domn de domn ?i musta?? de musta?? la el g?sim! Frumos ca un crai de curte veche ?tie s? se poarte ?i la ?ol de gal? ?i ?mecheresc ?i sportiv. Frumos b?rbat, greu de g?sit în zilele astea. Eu când îl vedea ast? var? pe biciclet? m? gândeam la condi?ia lui fizic? ?i jur c? m? treceau toate n?du?elile. B?iat de b?iat, ce s? mai!“

Dintr-o dat? Lolita se îng?lbene?te la fa?? ?i tupeul pare s?i dispar? când vorbe?te despre Doinel Popescu, ?l mai mare om care se ocup? cu eviden?a gorjenilor pe la Prefectura din centru Târgu-Jiului. „Mama mea, inima mea, înalt e, bine f?ct e, ce s? mai vrei mai mult de la Dumnezeu?
Ca?caval ?tiu eu c? are c? am auzit c? e de pe la Novaci ?i, uite a?a, când îl vezi î?i dai seama c? nu ?i-a dat Dumnezeu noroc în via??“

Una peste alta, Lolita concluzioneaz? c? to?i trei b?rba?i analiza?i în aceast? s?pt?mân? (culmea, fo?ti colegi de birou la Poli?ia Rutier?) sunt domni bine care ar putea fi exemple pentru mul?i dintre gorjeni.

• pamflet glumi?? de Lolita Vendeta

02.11.2013. 15:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password