Locurile speciale de afişaj electoral în Tg.Jiu, stabite

Locurile speciale de afi?aj electoral pentru alegerea Pre?edintelui României în Tg.Jiu sunt urm?toarele:

– în zona Victoria-Centru, la intersec?ia str?zilor Victoria cu str. Eroilor – 18 panouri;
– pe str. Traian, în fa?a Casei de Cultur? a Sindicatelor – 9 panouri;
– pe B-dul C. Brâncu?i, la intersec?ia cu str. V.Alecsandri ?i str. Bicaz de lâng? Stadionul Municipal – 9 panouri;
– pe B-dul Republicii, în zona din fa?a Sta?iei C.F.R. Tg-Jiu – 18 panouri;
– în zona Pie?ei Centrale – 18 panouri;
– în zona 9 Mai – Paralela 45, la intersec?ia str?zilor 9 Mai – S?vine?ti – 18 panouri;
– în zona 9 Mai – Parc Lido – 9 panouri;
– pe str. A.I.Cuza, la intersec?ia cu str. M. Sadoveanu – 9 panouri;
– în zona C.A.M. – lâng? sta?ia de autobuz de pe B-dul Ec. Teodoroiu – 9 panouri;
– pe B-dul Ec. Teodoroiu, în zona Complexului Comercial P?ltini? – 9 panouri;
– pe Calea Severinului, în zona ?colii Generale nr.5 Tg-Jiu – 5 panouri;
– în localitatea Dr?goieni, în zona ?colii Primare Dr?goieni – 5 panouri;
– în localitatea Preajba – 5 panouri;
– în localitatea Romane?ti, în zona ?colii Primare Romane?ti – 5 panouri;
– în localitatea Iezureni, în zona ?colii Primare ?i a Gr?dini?ei nr.53 Iezureni – 5 panouri;
– în localitatea Bârse?ti – 5 panouri;
– zona Pia?a Mic? – 9 panouri.

19.10.2009. 12:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password