Locuitorii din Târgu Jiu sunt invitaţi să voteze reamenajarea parcului preferat din oraş

Asocia?ia Regional? pentru Dezvoltare Durabil?, în parteneriat cu Prim?ria Municipiului Târgu Jiu ?i compania de credite de consum Provident Financial România au lansat programul Fiecare parc are povestea lui, prin care locuitorii ora?ului sunt invita?i s? decid? în perioada 13-28 august care este parcul care are cea mai mare nevoie de reamenajare.
Cele trei parcuri selectate cu ajutorul Prim?riei sunt: locul de joac? din Parcul Constantin Brâncoveanu, locul de joac? din strada Siretului ?i locul de joac? din cartierul 1 Mai Vest. Parcul care va primi cele mai multe voturi din partea comunit??ilor locale va fi reamenajat în septembrie printr-o finan?are asigurat? integral de Provident. În plus, compania se va implica activ în reamenajarea parcului câ?tig?tor cu peste 30 de voluntari.
Suntem mândri c? putem contribui, împreun? cu partenerii no?tri, în a aduce un zâmbet pe fe?ele copiilor din Târgu Jiu, prin reamenajarea unui loc de joac? modern ?i sigur, în care ace?tia se pot juca. Sper?m ca pe viitor s? derulam noi proiecte în folosul comunit??ilor locale, a declarat Mihai Istrate, pre?edintele Asocia?iei Regionale pentru Dezvoltare Durabil?.
Pentru a alege parcul preferat, gorjenii pot intra pe site-ul www.parcultau.ro sau pot vota pe loc la unul dintre voluntarii Asocia?iei Regionale pentru Dezvoltare Durabil? care vor fi prezen?i, în perioada 20-26 august, în mai multe zone ale ora?ului. În plus, Provident le va oferi clien?ilor s?i posibilitatea s? voteze prin intermediul agen?ilor companiei, din confortul propriei locuin?e.
Suntem bucuro?i s? putem contribui la dezvoltarea comunit??ilor în care clien?ii, agen?ii ?i angaja?ii no?tri tr?iesc ?i lucreaz?. Acest proiect s-a n?scut la ini?iativa angaja?ilor no?tri care î?i doresc s? participe activ la îmbun?t??irea calit??ii vie?ii în comunit??ile pe care le deservesc. Voluntariatul face parte din modul prin care în?elegem s? fim o companie responsabil?. Peste 900 de angaja?i ?i agen?i s-au implicat în 2011 ca voluntari în astfel de ac?iuni, o bun? parte fiind ini?iate chiar de ei, a declarat Ivo Kalik, directorul general al Provident Financial România.
Programul Fiecare parc are povestea lui a fost ini?iat în 2010 ?i va continua anul acesta în mai multe ora?e importante din ?ar?. Parcul din Târgu Jiu se al?tur? altor 5 spa?ii amenajate de la lansarea programului, în care au fost implica?i peste 200 de voluntari Provident ?i ONG-uri din Ia?i, Cluj Napoca, Gala?i, Craiova ?i Târgu Mure?. În Cluj-Napoca a fost construit de la zero primul parc eco-rustic din ?ar?.

Provident este singura institu?ie financiar? din România care ofer? serviciul op?ional de gestionare la domiciliu a creditului, prin intermediul c?ruia clien?ii pot primi banii în 48 de ore chiar la ei acas?, unde un agent îi va vizita apoi pentru încasarea ratelor. Provident are acum peste 700 de angaja?i ?i colaboreaz? cu circa 3.700 de agen?i independen?i.

Provident Financial România este parte a grupului britanic International Personal Finance (IPF), care are 2,4 milioane de clien?i în cinci ??ri din Europa Central? ?i de Est, precum ?i în Mexic, deservi?i de peste 6.300 de angaja?i ?i peste 28.000 de agen?i independen?i. IPF este al doilea cel mai mare angajator britanic din Europa Central? ?i de Est ?i este una dintre cele mai puternice 250 de companii interna?ionale listate la Bursa din Londra.

13.08.2012. 11:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password