Legiunea lui Condescu

C? Gorjul e jude? ro?u, se ?tia destul de bine. C? o parte dintre mineri sau dintre liderii de sindicat sunt portocalii, se ?tia la fel de bine.

Pân? la urm? par chiar redundante ?i sup?r?toare titlurile care con?in cuvântul ro?u sau culoarea ro?ie, repetitive, sup?r?toare, tautologice, pleonastice la un moment dat, înscriindu-se pe traiectoria cli?eului. Pân? la urm?, dup? atâta vreme de ro?u în jude?, se a?tepta cineva ca Gorjul s? ias? portocaliu sau rozaliu sau maroniu? Poate c? maroniu este într-un fel, de la starea de fapt.

Pân? la urm? nici nu avea cum s? ias? altfel decât ro?u, doar e în totalitate un jude? muncitoresc, monoindustrial, cum le place unor liberali s? spun?, în care intelectualii sunt la fel de de?i precum salamul cu sfoar? în galantarele alimentarelor comuniste. Sunt intelectualii n?scu?i din necesitatea sistemului, adic? din obliga?ia de a exista câteva institu?ii de înv???mânt ?i de cultur?, etc. Nu acei oameni cultiva?i, n?scu?i din necesitatea de a mai r?sfoi o c?r?ulie ?i aia s? nu fie un statut de partid.

Ce a?tept?ri s? ai de la un jude? monoindustrial, monocolor, din care cei care au reu?it cumva în via?? au fost nevoi?i s? plece: Arghezi, Tudor, Brâncu?i. Culmea este c? în ultimii ani, culoarea ro?ie a jude?ului nu este dat? nici m?car de majoritate, ci de 30 – 40% din electoratul cu drept de vot.

Unde mai pui c? prezen?a respectiv? la vot nu reflect? ?i voturile anulate, pentru c? mul?i au mers la vot pentru a anula cel pu?in unul dintre cele dou? buletine de vot. Unii au mes din sim? civic, iar al?ii reprezint? electoratul tradi?ional ?i stabil al social-democra?ilor.

Probabil c? aleg?torii PSD î?i vor schimba op?iunile politice ?i culoarea preferat?, nu la intrarea în cabina de vot, ci la intrarea în mormânt ?i, pân? la urm?, ce e r?u s? ai o op?iune politic?, indiferent care ar fi aceasta, în limita logicii ?i a bunului simt, desigur?!

Jurnali?tii care au folosit prea mult ro?u în titlu parc? î?i tr?deaz? propria orientare politic? sau propria dezam?gire c? jude?ul nu se poate desprinde de anatema culorii ro?ii. Este o dezam?gire care dureaz? de vreo 19 ani în care ro?ii, oricum s-ar fi numit, nu au putut fi da?i jos de la putere.

Este dezam?girea fa?? de culoarea galben? ?i fa?? de culoarea portocalie ?i în general dezam?girea fa?? de opozi?ie. Dezam?girea c? invizibilii de la PN?CD, m?cina?ii de la PDL ?i cooperati?tii de la PNL nu au reu?it s? î?i dep??easc? decât rareori condi?ia de vagonete la locomotiva condus? de Cârciumaru sau Condescu.

?i, da, Marin Condescu, pentru c? se poate face politic? ?i stând cu ceafa la umbr? ?i chiar f?r? a fi membru de partid, cum parese c? încearc? ?i Ionel Man?og, care înc? nu a g?sit un lider cu o imagine suficient de luminoas? pentru a-i lua locul. Poate rezultatele de la Târgu Jiu îl recomand? pe Marcel Romanescu, nu ?i firea.

Portocaliul Condescu are doar pe jum?tate aceast? culoare, pentru c? la pauz? evolueaz? în tricoul ro?u. Are acum în buzunar, la sigur, patru parlamentari de Gorj. Cei trei de la PDL ?i cel pu?in unul de la PSD, pe Toni Grebl?, pe care l-a folosit de fiecare dat? când a avut ocazia, fie în administra?ie, fie în minerit, fie în afaceri.

Nu degeaba are nume de unealt? fostul prefect de Gorj. Sigur c? a fost important ?i cine a tras cu grebla pe poiana politicii, ?i, în ciuda faptului c? este electrician în minerit ?i jurist autodidact, Marin Condescu s-a priceput s? îl utilizeze pe Grebl?.

Cei trei pedeli?ti nici nu intr? în discu?ie, pentru c? sindicalistul îi poate scoate oricând din joben ?i defila cu ei în probleme minere?ti. Legiunea Condescu din parlament e în cre?tere ?i poate c? mineritul va avea de câ?tigat de pe urma acestui lucru, indiferent de culorile politice pe care le au cei patru.

S? zicem c? sindicalistul curcubeu ar fi c?zut la pace ?i cu Victor Ponta, îns? ?iparul nu poate fi de încredere, având în vedere c? are în fa?? un viitor str?lucit de rechin politic, a?a c? nu ar fi o surpriz? s? se despart? în interesele minere?ti de Marin Condescu.

Chiar a?a, e bine c? exist? o legiune minereasc? în Parlament, îns? s? nu fie doar doar c?r?u?ii de la ?areta lui Condescu. A mai avut Condescu un legionar care a crezut c? poate s? î?i taie singur firele cu care era ac?ionat ?i a aterizat direct în cap. Man?og?ria, m?-sii!

În legiune nu face fiecare ce vrea! Mercenarul execut? ordinul timp de patru ani, dup? care poate s? î?i ia banii ?i s? devin? juc?tor liber. Asta dac? nu dore?te s? î?i prelungeasc? pe înc? patru ani contractul.

Dinu GROPARU

02.12.2008. 23:40


io 07.12.2008. 02:20

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password