Legea Minelor adoptată: “50% din taxa de redevență va rămâne la bugetul autorității locale”


Senatul a adoptat mar?i, 27 octombrie, proiectul de modificare ?i completare a Legii Minelor nr. 85/2003.

Ini?iativa modific?rii legii apar?ine senatorilor Toni Grebl? ?i Ion Ru?e?. Prin propunerile acestora se are în vedere crearea unui cadru adecvat investi?iilor miniere, blocate în acest moment pe durat? nedeterminat? din cauza inexisten?ei unei legisla?ii adecvate în domeniu, accelerarea procedurii de ob?inere a certificatelor dedesc?rcare arheologic? în cazul proiectelor miniere, m?suri specifice de protejare ?i conservare în cazul existen?ei unor monumente ?i specii protejate în perimetrul licen?ei miniere.

Cea mai important? modificare se refer? la anumite m?suri privind plata taxelor c?tre bugetul local prin contribu?ia titularilor de licen??. Mai exact 50% din taxa de redeven?? va r?mâne la bugetul autorit??ii locale, ceea ce va însemna o cre?tere substan?ial? a veniturilor comunit??ilor ce au pe teritoriul lor activit??i miniere.

28.10.2009. 11:08


Vlad 29.10.2009. 02:38

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password