Legea Educaţiei Naţionale, aprobată

Guvernul a aprobat peste 50 de amendamente dintre cele depuse de grupurile parlamentare la proiectul Legii Educa?iei Na?ionale, a anun?at Ioana Muntean, purt?torul de cuvânt al Guvernului, la finalul ?edin?ei de guvern de luni, 14 septembrie.

Unul dintre amendamentele acceptate stabile?te finan?area, de c?tre stat, a gr?dini?elor ?i înv???mântului obligatoriu, clasele I-X, inclusiv pentru institu?iile de înv???mânt particulare acreditate, pe principiul „finan?area urmeaz? pre?colarul sau elevul”.

Un alt amendament se refer? la componen?a consiliului de administra?ie al ?colii, care va cuprinde o treime cadre didactice, o treime reprezentan?i ai autorit??ilor locale ?i o treime reprezentan?i ai p?rin?ilor. Consiliul de administra?ie al ?colii va alege directorul, ca parte a procesului de descentralizare.

Directorul ?colii nu va putea s? fac? parte dintr-un partid politic pe durata mandatului, astfel încât „actualii directori care sunt membri de partid au termen 45 de zile pentru a opta între func?ia de director ?i cea de membru de partid”, a precizat purt?torul de cuvânt al Guvernului. În plus, persoanele care ocup? o func?ie de demnitate public? nu pot exercita nici una dintre func?iile de conducere din cadrul universit??ii ?i trebuie s? aleag? între cele dou? func?ii.

Potrivit unui alt amendament, proiectele planurilor de ?colarizare pentru toate unit??ile de înv???mânt din aria geografic? proprie vor fi aprobate pe baza unor analize de nevoi, realizate de consiliile locale, în ceea ce prive?te op?iunile elevilor pentru o unitate de înv???mânt sau alta, evolu?iile demografice, situa?ia spa?iilor de ?colarizare ?i a surselor de finan?are.

14.09.2009. 22:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password