Laurenţiu Ciurel, urmărit penal pentru trei infracţiuni

Procurorii Directiei Na?ionale Anticorup?ie au dispus efectuarea urmarii penale fata de inca un inculpat in dosarul Turceni – Rovinari. Astfel, Laurentiu-Dan Ciurel,
avand succesiv calitatea de director la Direc?ia Investi?ii ?i ulterior director general ?i ordonator de credite al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER) este urmarit penal eptnru trei infractiuni de abuz în serviciu, cu ob?inere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, din care una în form? continuat?.

Potrivit comunicatului DNA, prejudiciul cauzat Complexului Energetic Rovinari (CER) prin activit??ile descrise se ridic? la aproximativ 84 milioane lei.

Astfel:

– în calitate de director la Direc?ia Investi?ii din cadrul Complexului Energetic Rovinari, la data de 21 martie 2007, suspectul Ciurel Lauren?iu-Dan a întreprins demersuri în vederea încheierii, cu SCA „?ova ?i Asocia?ii”, a unui contract de asisten?? juridic? denumit „Consultan?? juridic? pentru încheierea contractelor de finan?are ?i execu?ie a instala?iilor de desulfurare aferent? grupurilor energetice 3 ?i 6 Rovinari”. Ulterior, în calitate de director general ?i ordonator de credite al SC Complexul Energetic Rovinari, respectiv la data de 3 septembrie 2007, a semnat un act adi?ional la contractul ini?ial prin care s-a suplimentat valoarea acestuia cu suma de 200.000 lei, la data de 19 decembrie 2007 , a semnat un al doilea act adi?ional prin care s-a suplimentat valoarea contractului cu suma de 711.240 lei ?i la data de 22 decembrie 2008 a semnat un al treilea act adi?ional prin care s-a suplimentat valoarea aceluia?i contract cu suma de 310.000 lei. Actele respective au fost încheiate cu înc?lcarea dispozi?iilor în leg?tur? cu buna gestiune financiar?, contracte în urma c?rora, SCA „?ova ?i Asocia?ii” a reprezentat Complexul Rovinari în litigii de drept comun, str?ine serviciului de asisten?? juridic? în cadrul proiectului de desulfurare în virtutea c?ruia au fost încheiate. Ca urmare a acestor activit??i, Complexul Energetic Rovinari (CER) a fost prejudiciat cu suma de aproximativ un milion lei, prin diminuarea sumelor alocate fondului de investi?ii, propor?ional cu sumele pl?tite nelegal ?i corelativ ob?inerii de foloase necuvenite de c?tre SCA „?ova ?i Asocia?ii”.

– în calitate de director general ?i ordonator de credite al CER, suspectul Ciurel Lauren?iu-Dan a încheiat la data de 14 februarie 2008, un alt contract de asisten??, în contextul unui litigiu dintre Complexul Energetic Rovinari (CER) ?i ICM – SC pentru Închiderea – Conservarea Minelor SA, cu înc?lcarea dispozi?iilor privind buna gestiune financiar?, cu SCA „?ova ?i Asocia?ii”. În urma încheierii acestui contract, CER a fost prejudiciat cu suma de 1.071.336,80 lei, (din care 977.463,88 lei comision de succes) corelativ ob?inerii unui folos necuvenit în acela?i cuantum de c?tre SCA „?ova ?i Asocia?ii”.

– în calitate de director general al CER, la data de 19 februarie 2008, f?r? a avea mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administra?ie ?i prin nerespectarea dispozi?iilor date în sarcina directorului general prin ordinul Ministerului Economiei ?i Comer?ului, suspectul Ciurel Lauren?iu-Dan a încheiat cu ICM o tranzac?ie prin care CER se obliga s? achite c?tre ICM suma total? de 82.139.822 lei în termen de cinci ani, conduit? infrac?ional? în urma c?reia CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului de investi?ii, propor?ional cu sumele pl?tite nelegal în cuantum de 82.139.822 lei, corelativ ob?inerii unui folos necuvenit de c?tre lichidatorul judiciar.

Amintim ca pe 13 august Dan Sova, fost ministru al Transporturilor si unul dintre apropiatii lui Victor Ponta, a fost pus sub urmarire penala de DNA pentru fapte de coruptie. DNA arata ca Sova ar fi pagubit statul cu 3,4 milioane de lei in urma incheierii a trei contracte de reprezentare juridica, contracte semnate cu complexele energetice Turceni si Rovinari in 2007-2008. Dan Sova, care la acel moment era reprezentant legal casei de avocatura “Sova si Asociatii”, e acuzat de savarsirea a trei infractiuni de complicitate la abuz in serviciu, “cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul”.
hotnews.ro

20.08.2014. 16:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password