Laurențiu Ciurel, dirijorul Gorjului!


Managerul CEO con?tientizeaz? foarte bine pârghiile pe care le are la îndemân? ?i ac?ioneaz? dup? bunul plac.
De?i în urm? cu câ?iva ani s-a gudurat la modul propriu pe lâng? conducerea PSD Gorj, tr?ind speran?a c? î?i va revigora cariera profesional?, ast?zi Ciurel face, uneori, instruc?ie cu cei care la un moment dat au c?lcat chiar statutul partidului pentru a-l ajuta pe actualul manager CEO.
Statutul PSD de la acea dat? spunea c? pentru a accede într-o func?ie de conducere trebuie s? ai cel pu?in trei ani vechime în partid, îns? Ciurel a fost promovat ca vicepre?edinte, de?i nu corespundea criteriilor.

Reprezentan?ii PSD sperau c? o s? se foloseasc? de Ciurel pentru a controla actualul CEO, dar, de la o vreme, lucrurile stau exact invers. Una peste alta, au existat mineri ?i energeticieni care s-au înscris în PSD sperând c? vor deschide anumite u?i, îns? atât partidul, cât ?i echipa managerial? au uitat de ei. Ciurel ?i echipa sa nu se sfiesc s? le mai dea, din când în când, peste nas reprezentan?ilor PSD Gorj. Recent, Ciurel l-a luat în t?rbac? pe prefectul Alin V?caru ?i, s? nu uit?m atitudinea subalternului s?u, Ion R?u?, directorul de resurse umane, care nu s-a sfiit s? dea replici dure primarului de Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru.

Mai nou, Lauren?iu Ciurel spune c? nu va chema la el (de parc? ar chema pui?orii de o s?pt?mân?) singurii sindicali?ti legali ?i începe s? transforme minerii în agen?i de paz?. Ciurel „negociaz?“ cu Ru?e?, spunând c? el este reprezentantul majorit??ii salaria?ilor din CEO, dar uit? c? fostul senator nu de?ine înc? o ?tampil? legal? care s?-i ateste calitatea. Totodat?, Lauren?iu Ciurel îi ia peste picior pe cei care anun?? mi?c?ri de protest, convins fiind c? prin amenin??ri subtile (organigram? înc?rcat? cu 5.000 de persoane) oamenii se vor teme s? protesteze ?i în curând o s? spun? s?rutmâna ?i pentru un salariu mult mai mic.

Atitudinea lui Lauren?iu Ciurel este de neîn?eles în unele situa?ii… Acesta a instalat un soft prin care controleaz? aplica?iile pe internet ale salaria?ilor, spunând c? oamenii trebuie s? munceasc?, nu s? citeasc? ziare, dar, în urm? cu ceva timp a aruncat pe pia?? o declara?ie în care se ar?ta mul?umit c? personalul ce are acces la calculatoare nu mai acceseaz? anumite publica?ii, ci caut? articole despre pia?a de energie. Asta este treaba lor, domnule Ciurel? Sau tot pierdere de timp se nume?te?

• Mihai APOSTOL

05.04.2014. 22:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password