Lapte praf stricat, retras de la consumul bebeluşilor

Oficiul pentru Protec?ia Consumatorului Gorj a retras de la consum circa 500 de cutii de lapte praf oferite gratuit bebelu?ilor, dup? ce analizele de laborator au ar?tat c? acesta era impropriu consumului uman. ?efa OPC Gorj, Mihaela R?ducan, spune c? o m?mic? s-a plâns la sfâr?itul lunii octombrie de calitatea laptelui primit prin intermediul Direc?iei Publice de Protec?ie Social? Târgu Jiu, analizele da laborator efectuate ulterior ar?tând c? nu mai pu?in de 494 de cutii de 400 de grame fiecare erau improprii consumului. Întreaga cantitate a fost retras? de la distribu?ie, cercet?rile urmând s? fie extinse ?i la depozitul central al Autorit??ii de S?n?tate Public? Gorj.

Directorul executiv al ASP Gorj, dr Elena Cârstoiu, a men?ionat c? depozitul în cauz? este un spa?iu impropriu p?str?rii laptelui praf, institu?ia primind ?i în trecut reclama?ii despre calitatea produsului distribuit mamelor din jude?. Depozitul de lapte praf trebuia s? func?ioneze de câ?iva ani la parterul Inspec?iei Sanitare de Stat Gorj, îns?, din lips? de spa?iu, acesta a fost „amenajat” într-unul din garajele dezafectate ale institu?iei. „Pân? în momentul de fa?? condi?iile de depozitare nu au fost întocmai cu cele solicitate pentru c? am considerat c? a fost o depozitare trec?toare. În sezonul cald spa?iul respectiv era supus varia?iilor de temperatur?. În trecut am primit reclama?ii de la m?mici mai ales cu privire la mirosul laptelui preparat, dar analizele biologice de laborator au ar?tat c? nu erau probleme”, afirm? Cârstoiu.

G.C.

12.11.2008. 05:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password