Lafarge sprijină proiectele cele mai inventive

Lafarge prezint? ast?zi concursul Invention Awards 2010 adresat tuturor acelor organiza?ii ?i/sau persoane care au solu?ii ?tiintifice vizând construc?iile ?i domeniul asociat, acela al materialelor de construc?ii.
În acest sens, reprezentan?i ai mediului academic au luat parte ast?zi la o prezentare a preocup?rilor Lafarge în domeniul cercet?rii ?i dezvolt?rii de produse, într-o întâlnire organizat? cu ocazia vizitei în România a Directorului ?tiintific al Grupului, dl. Paul Acker.

“M? aflu ast?zi în România într-un demers de cunoa?tere personal? a mediilor academice, de cercetare ?i inova?ie pentru a analiza ?i deschide perspectivele de colaborare cu speciali?tii din Europa Central? ?i de Est”, declar? Paul Acker.

Lafarge dedic? peste 50% din bugetul anual de cercetare pentru construc?iile durabile, investind în aspecte precum reducerea amprentei de carbon, utilizarea mai eficient? a resurselor naturale ?i sistemelor de construc?ii. Grupul Lafarge are o istorie îndelungat? de colaborare în parteneriat cu exper?i externi pe aceste teme ?i de aceea lanseaz? Lafarge Invention Awards, pentru a recompens? ?i sprijini proiectele cele mai inventive din Europa care pot contribui la dezvoltarea unor metode de construc?ii durabile.

Proiectele înscrise în competi?ie trebuie s? se refere la un produs, o metod? de construc?ie sau un serviciu care utilizeaz? tehnologii inventive. Participan?ii vor trebui s? prezinte un proiect bazat pe o inven?ie cu o vechime de sub 5 ani.

Cercet?tori, intreprinz?tori, inventatori, academicieni sau membri ai unei echipe de cercetare î?i vor putea înscrie proiectul în competi?ie pân? la data de 15 octombrie 2010, pe site-ul www.lafarge-inventionawards.com.

Un juriu alc?tuit din exper?i Lafarge dar ?i din reputa?i exper?i economici ?i ?tiintifici vor alege 3 câ?tig?tori din cei 10 finali?ti. Fiecare câ?tig?tor va primi un premiu de 20.000 de euro ?i va beneficia de sprijinul Lafarge pentru instituirea unui plan de ac?iune în vederea dezvolt?rii proiectului.

22.09.2010. 13:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password