Lafarge se implică în reconstrucția caselor pentru sinistrații din Dorohoi

Începând de ast?zi, 1 noiembrie, ?i pân? la sfâr?itul s?pt?mânii, 10 angaja?i Lafarge vor reconstrui locuin?e pentru familiile sinistrate din Dorohoi, Boto?ani. Aceast? ac?iune de voluntariat a fost organizat? în cadrul parteneriatului pe termen lung între Lafarge ?i Habitat for Humanity România, ini?iat în anul 2003.
Lafarge se al?tur? prin munca voluntar? depus? de angaja?ii s?i în ?antier, dar ?i prin dona?ii de ciment pentru locuin?e, proiectului de reconstruc?ie demarat imediat dup? inunda?iile din aceast? var? de Habitat for Humanity România.
În prezent se lucreaz? la construc?ia a 30 de locuin?e amplasate pe un terasament superior zonei inundabile ?i se renoveaz? alte 20 de case de pe vechiul amplasament. Locuin?ele sunt reconstruite în parteneriat cu familiile beneficiare care lucreaz? efectiv la construc?ia lor, împreun? cu voluntari locali ?i cu voluntarii companiilor care au ales sa fie al?turi de ei ?i s? sus?in? acest proiect.
Pe toat? perioada parteneriatului, reînnoit în anul 2008 pentru al?i 5 ani, Lafarge a acordat un important sprijin în materiale de construc?ii ?i a participat efectiv la construirea locuin?elor, cu echipe de voluntari constituite din colaboratori de la toate nivelele manageriale ?i opera?ionale, promovând prin exemplul lor responsabilitatea civic? ?i voluntariatul personal ?i organiza?ional.
Proiectul de reconstruc?ie “?i eu recl?desc speran?a” a fost lansat în august 2010 când a fost deschis primul ?antier de reconstruc?ie la Dorohoi ?i face parte din Programul de R?spuns la Dezastre al Habitat for Humanity România. Lafarge este al?turi de Habitat for Humanity România înc? de la începutul programului, donând direct sau prin intermediul organiza?iilor private sau de stat partenere (prim?rii ?i prefecturi din jude?ele unde are unit??i de produc?ie) MULTIBAT™ ?i ROMCIM™, lian?i pentru construc?ii mai trainice.

01.11.2010. 21:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password