Lafarge Arcom Gips lansează NIDA Profesional

Lafarge Arcom Gips, Unitate Opera?ional? a Grupului Lafarge, lider mondial în domeniul materialelor de construc?ii, lanseaz? în aceast? lun? un nou produs destinat îmbin?rii ?i finis?rii pl?cilor de gips-carton: NIDA Profesional.

Produsul NIDA Profesional a fost realizat de c?tre o echip? mixt? format? din speciali?tii Lafarge Arcom Gips din România ?i exper?ii Lafarge ai Centrului Tehnic de Dezvoltare de la Avignon – Fran?a, pe baza unor studii ample realizate în perioada 2007-2008 pentru identificarea nevoilor instalatorilor de sisteme de gips-carton din România.

„Lafarge Arcom Gips a investit peste 3 milioane de RON pentru realizarea ?i lansarea NIDA Profesional. Estim?m o vânzare a produsului de peste 40 milioane RON în urm?torii 3 ani, acesta fiind destinat atât pie?ei din România, dar ?i celor din regiune, precum Serbia, Ucraina, Bulgaria ?i Grecia. Noul produs NIDA Profesional permite realizarea unor îmbin?ri perfect netede. U?urin?a în preparare, aderen?a foarte bun? la suport, consumul specific redus, precum ?i lipsa apari?iei fisurilor indiferent de grosimea stratului aplicat sunt doar câteva beneficii ale NIDA Profesional”, declar? Costinel Bloju, Director Comercial Lafarge Arcom Gips.

Produsul NIDA Profesional este fabricat pe baz? de ipsos în amestec cu aditivi speciali, care prin amestecare cu apa, formeaz? o past? omogen? cu priz? întârziat? ?i o foarte bun? plasticitate, folosit? la îmbinarea ?i finisarea pl?cilor de gips-carton. Noul produs se distribuie ambalat în saci de 5 Kg ?i 25 de Kg.

NIDA Profesional se produce integral în România în cadrul fabricii de ipsosuri Lafarge Arcom Gips din jude?ul Cluj ?i este parte a sistemului de gips-carton NIDA, lansat în România în 2007.

În mod tradi?ional, produsele Lafarge Arcom Gips sunt distribuite prin intermediul re?elei na?ionale de distribuitori, depozite ?i magazine tip DIY (Do-It-Yourself).
Clien?ii vor avea la dispozi?ie, începând cu sfâr?itul lunii aprilie, ?i site-ul noului produs: www.nidaprofesional.ro.
__________________________________________________________________________________________
Despre Lafarge Arcom Gips
Lafarge Arcom Gips, înfiin?at? în 2001, este primul produc?tor autohton de pl?ci ?i sisteme de gips-carton din România. Lafarge este de asemenea prezent în România prin celelalte divizii ale sale: ciment, agregate ?i betoane.

Despre Lafarge
Grupul Lafarge este lider mondial în domeniul materialelor de construc?ii, de?inând pozi?ii de vârf cu toate diviziile sale: Ciment, Agregate & Betoane ?i Gips. Cu peste 84.000 de angaja?i în 79 de ??ri, Grupul Lafarge a realizat în 2008 o cifr? de afaceri de 19 miliarde de euro.
În 2009, pentru al cincilea an consecutiv, Grupul Lafarge s-a clasat printre „cele mai durabile 100 de corpora?ii din lume”. Prin intermediul celui mai important centru de cercetare în domeniul materialelor de construc?ii din lume, Lafarge plaseaz? inova?ia în centrul priorit??ilor sale, în beneficiul construc?iilor durabile ?i creativit??ii arhitecturale.
În România, Grupul Lafarge este prezent din 1997 ?i în acest moment are 40 de siteuri opera?ionale de ciment, agregate, betoane, pl?ci de gips-carton ?i ipsosuri, angajând 1.600 de persoane

23.04.2009. 19:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password