La Transloc tichia de mărgăritar pusă de primărie lipsea!

Societatea loacl? de transport în comun Tranloc trece prin mari probleme financiare ?i conduc?torii s?i nu ?tiu, efectiv, dac? mâine sau poimâine nu se va pune lac?t pe tarab?. Cheltuielile sunt mari, veniturile din ce în
ce mai mici ?i, poate din aceast? cauz? un tichet de c?l?torie pe ruta 9 Mai-Artego cost? doi lei, în vreme ce în Bucure?ti te plimbi o jum?tate de zi cu metroul cu 1,30 lei.
Prim?ria municipiului Târgu-Jiu conduce, din umbr?, aceast? societate, dar are datorii consistente c?tre b?ie?ii cu troleibuzele ?i autobuzele, datorii care constau din facilit??ile acordate pensionarilor, veteranilor de r?zboi, persoanelor cu handicap ?i altor categorii sociale. Troleibuzele ?i autobuzele arat? jalnic ?i mai nimeni nu crede c? sunt cu starea tehnic? efectuat? la zi.

Cu toate astea, în mijlocul zile vezi autobuze ?i troleibueze ce circul? cu trei-patru c?l?tori pentru c? târgujienii î?i fac mai nou abonamente la taxi. Decât s? pl?teasc? o anumit? sum? de bani pentru a-?i trimite copii la ?coal? cu mijloacele de transport în comun p?rin?ii se cupleaz? ?i pl?tesc mult mai pu?in unui taximetrist care are grij? de odrasle ?i de confortul acestora.

De câ?iva ani pe mijloacele de transport în comun au ap?rut tot felul de bannere ?i ?ugulanul de rând se gândea c? firmele în cauz? pl?tesc ceva b?nu?i pentru publicitatea efectuat? ?i, astfel, salariatul Transloc se gânde?te c? î?i va primi salariul ?i nu va mai fi nevoit s? se certe cu oamenii prin autobuze f?când pe controlorii, de?i sunt ?oferi sau electricieni.
La un moment dat, pe autobuze au ap?rut ?i chipurile unor jurnali?ti care n-au scris un rând vreodat? despre gropile din Târgu-Jiu sau despre alte necazuri pe care le tr?im noi, ??tia, din buricul jude?ului ?i toat? situa?ia mi s-a p?rut mai mult decât penibil?, pentru c? patronul respectivei televiziuni de la acea dat? capta spa?iu comercial, dup? spa?iu comercial în cele mai bune zone ale ora?ului. Nici mân?ria asta n-a verificat-o nimeni, dar, culmea culmilor se petrece în zilele noastre de toamn? lung?.

Oameni buni, c?sca?i bine ochii ?i uita?i-v? pe unele autobuze sau troleibuze ?i o s? vede?i o ditamai prostie realizat? de ?mecheri tot din bani publici. Cei de la Transloc, la sugestia Prim?riei, cu siguran??, au lipit ab?ipilduri enorme, prin care ne arat? c? Pandurii Târgu-Jiu joac? în grupa Europa League.

Domn’ primar, cu tot respectul, halatul, cât cost? halatul? Dac? asta nu e b?taie de joc ?i sfidarea „pro?tilor“ care au venit la vot, atunci eu m? duc tai-tai ?i fac echip? de fotbal cu nea Floric?, primaru’, ?ef c?ruia o s?-i d?ruiesc toate banderolele de c?pitan de echip? existente pe aceast? planet?. Ce zice?i de construirea unui stadion nou pe la Turceni? Tot vorbea Condescu despre a?a ceva!

Unii pe terenul de fotbal, al?ii în „Casa Galben?“ ?i bannerele cu Pandurii pe troleibuze.

• Nicolae GRIGORESCU

02.11.2013. 16:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password