LA MULŢI ANI ÎNVĂŢĂTORIMII DIN GORJ!

În formarea fiec?ruia dintre noi, la începutul drumului, reg?sim lumina miraculoas? pe care ne-a d?ruit-o un DASC?L. Cu înv???torii care ne-au marcat pozitiv destinele, asociem principiile ?i valorile esen?iale ale existen?ei: dreptatea, adev?rul, consecven?a, spiritul patriotic, echilibrul ?i credin?a.
Ast?zi,5 iunie, de ZIUA ÎNV???TORULUI, avem prilejul fericit de a le mul?umi pentru r?bdare ?i pentru toleran??, pentru profesionalism ?i pentru d?ruire necondi?ionat?, deoarece înv???torii au fost ?i au r?mas apostoli care cultiv? în ?coala româneasc? dragostea pentru înv???tur?, cu n?dejdea c? numai astfel se poate salva un neam, c? numai astfel ne putem impune ca valori în orice domeniu.
S?rb?toarea aceasta este una de suflet pentru înv???mântul nostru ?i trebuie s? ofere înv???torilor certitudinea c? ei sunt recunoscu?i ca persoane foarte bine preg?tite, motivate pentru formare continu? ?i pentru perfec?ionare. Munca depus? de ei este de înalt? ?inut?, iar implicarea în activit??ile ?colare ?i extra?colare este impresionant?.
Le doresc s? le fie deplin? r?splata care se îndreapt? spre dumnealor din perspectiva elevilor pe care i-au preg?tit sau îi vor preg?ti la nivel de excelen?? uman? ?i profesional?! Mul?i ?i ferici?i s? le fie anii în care s? se bucure de privilegiile acestei profesii ?i repede s? treac? tot ceea ce este obositor, ap?s?tor sau greu ! La mul?i ani cu realiz?ri, cu împliniri, cu miracole repetate în fiecare zâmbet de copil, în fiecare liter?, în fiecare coroni?? !

LA MUL?I ANI ÎNV???TORIMII DIN GORJ!

INSPECTOR ?COLAR GENERAL ,
PROF.ION I?FAN

06.06.2013. 13:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password