Justiţia gorjeană obligă la abandon şcolar doi copii


O eroare de redactare ap?rut? în hot?rârea definitiv? ?i irevocabil? f?cut? în cazul unui divor? le-a provocat o mul?ime de necazuri membrilor unei familii din comuna ?ân??reni. Gre?eala a fost depistat? de angaja?ii Serviciului Pa?apoarte Gorj, dup? ce unul dintre so?i, în custodia celui care au r?mas copii minori ai cuplului, a hot?rât s? î?i duc? odraslele în str?in?tate. Copii au fost lua?i de la ?coal? ?i înscri?i la o unitate de înv???mânt din Italia dar eroarea ap?rut? în document îi ?ine pe ace?tia în ?ar? departe de ?coal?, pentru cel pu?in o lun? de zile.

Dup? ce a divor?at de so?ul ei, în urm? cu peste un an de zile, Pîrc?l?bescu Lumini?a Claudia din comuna ?ân??reni, sat Flore?ti, i-au r?mas în îngrijire ?i educare cei doi minori. Pentru c? nu are posibilit??i s? î?i între?in? copii, femeia pleac? la munc? în str?in?tate iar minorii îi las? la bunica matern?. Dup? ce a dobândit acte pentru ?edere ?i munc? în Italia ?i s-a rec?s?torit dobândind ?i numele so?ului Dr?gman, mama se întoarce acas? cu scopul de a-?i duce copii în str?in?tate.

Mama i-a înscris pe cei doi minori, de 11 respectiv 13 ani, la o unitate de înv???mânt din Milano, localitate unde lucreaz? atât ea cât ?i actualul so?. Dup? ce î?i scoate copii de la ?coala din comun?, deoarece ?tia c? ace?tia vor continua studiile în Italia, Dr?gman Lumini?a Claudia hot?r??te s? le fac? fiilor ei, Cosmin ?i C?t?lin, pa?apoarte individuale pentru a-i putea duce în Peninsul?.

În momentul în care se deplaseaz? cu minorii la Serviciul de Pa?apoarte din Târgu-Jiu, salaria?ii acestei institu?ii depisteaz? c? în hot?rârea de divor? a mamei apare dou? gre?eli semnificative, chiar la datele de na?tere ale copiilor. Femeia este sf?tuit? s? se adreseze Judec?toriei Târgu-Jiu, loc în care s-a pronun?at anterior divor?ul, pentru a solicita modificarea în hot?rârea definitiv? ?i irevocabil?.

De?i este presat? de timp, cei patru componen?i ai familiei f?când deja o rezervare la o societate de transport interna?ional pentru deplasarea la Milano, Dr?gman Lumini?a Claudia se adreseaz? instan?ei ?i solicit? îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentin?ei civile, pronun?ate de Judec?toria Târgu-Jiu. În cererea sa, femeia solicit? în mod expres men?ionarea corect? a datei na?terii minorilor Pîrc?l?bescu Nicolae C?t?lin ?i Pîrc?l?bescu Cosmin Petre, respectiv 25.09.1995 ?i 10.01.1998, în loc de 25.11.1995 ?i 01.01.1998.

Gre?eala nemodificat? la urgen??

De?i au fost anun?a?i c? vor intra în posesia hot?rârii modificate în câteva zile, membrii familiei Dr?gman au primit în ziua stabilit? un document modificat dar f?r? s? poarte însemnele unui act care le-ar fi putut elibera pa?apoartele celor doi minori. ,,Instan?a a admis cererea de îndreptare a erorii materiale formulate de mine ?i a modificat gre?eala în hot?râre dar actul nu este legalizat. Nu îl pot folosi pentru a face pa?apoartele copiilor ?i asta deoarece abia dup? 30 de zile voi primi hot?rârea nou?, prin po?t?.

Acest lucru mi-a adus numai pierderi. Am rezervat de dou? ori locurile pentru mijlocul de transport care urma s? ne duc? în Italia ?i am pierdut banii. Copii nu îi pot duce la ?coal? la Milano de?i cei de acolo încep anul ?colar luni. Nici aici nu îi pot reînscrie iar eu îmi pierd locul de munc? din Italia. De ce nu mi s-a spus de la început c? dureaz? peste o lun? de zile ca s? se modifice gre?eala f?cut? tot de ei de cei din justi?ie”, a declarat sup?rat? Dr?gman Lumini?a Claudia.

De?i ?i-au recunoscut gre?eala, reprezentan?ii Judec?toriei Târgu-Jiu nu vor s? le dea o mân? de ajutor mamei ?i celor doi minori. Acoperindu-se de lege, justi?ia le-a mai dat o palm? celor care au apelat la serviciile ei. Femeia a încerca s? intre în audien?? la ?efa Judec?toriei Târgu-Jiu pentru a ob?ine gr?birea acord?rii acestui document modificat. Din p?cate reprezentan?ii justi?iei au închis ochii în fa?a dolean?ei femeii iar membrii familiei au fost obliga?i s? a?tepte în ?ar? hot?rârea instan?ei.

ANAMARIA STOICA

14.01.2009. 02:31


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password