Jean Constantinescu, director IRE: Cele două companii energetice nou-înfiinţate vor speria investitorii străini

“Cele dou? companii energetice nou-înfiin?ate vor speria investitorii str?ini”, spune la Realitatea FM pre?edintele Institutului Na?ional Român pentru Studiul Amenaj?rii ?i Folosirii Izvoarelor de Energie, Jean Constantinescu.

„ Vom vedea în continuare credite ?i garan?ii de stat pentru companii comerciale în loc s? le vedem la s?n?tate ?i educa?ie. Societ??ile de stat au profituri modeste ?i nu pot s? fac? investi?ii. Vom vedea investitori care ocolesc România pentru c? se duc acolo unde nu sunt amenin?ati de produc?tori de stat dominan?i ?i discretionari”, a ad?ugat presedintele IRE.

Proiectul privind reorganizarea sistemului energetic prin infiin?area a dou? mari companii, Electra ?i Energetica, a ajuns pe mas? Consiliului Suprem de Aparare a ??rii.

Înfiin?area a doi mari colo?i energetici a stârnit o serie de polemici.

Atât speciali?ti, cât ?i institu?ii de stat consider? c? infiin?area unor companii mamut în sectorul energetic poate determina dobândirea unor pozi?ii dominante pe pia?? corelat cu oportunitatea de cre?tere a pre?urilor.

22.01.2010. 10:41


Ion 23.01.2010. 02:47

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password