Jandarmii gorjeni susţin campania ,,Stop violenţa”

În ziua de 05 martie a.c., între orele 10.00 – 17.00, se va desf??ura Campionatul Na?ional de Unifight – Seniori, în incinta s?lii de sport de la ?coala General? Voievod Litovoi din Municipiul Târgu-Jiu, la care vor participa sportivi din întreaga ?ar?.
Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, împreun? cu Consiliul Jude?ean Gorj, Direc?ia Jude?ean pentru Sport ?i Tineret ?i Clubul Sportiv Dragon Târgu-Jiu, sus?in Campania Na?ional? ,,Stop Violen?a !” sub deviza –„M?soar?-?i puterile într-un cadru organizat, cu un partener pe m?sur?”.
Campania ,,Stop Violen?a!”, este o campanie ini?iat? ?i sus?inut? la nivel na?ional împotriva violen?ei stradale, ?i care îndrum? tinerii s? practice sport ?i s? participe la competi?ii sportive desf??urate în mod organizat.
Cu ocazia Campionatului de Unifight – Seniori, organizat la Târgu-Jiu, se vor distribui pliante cu un con?inut informativ-educativ, în scopul prevenirii faptelor antisociale comise cu violen??, vor fi purtate discu?ii cu tinerii ?i transmise sfaturi cu caracter antivictimal.
Organizarea în Municipiul Târgu-Jiu a Campionatului Na?ional de Unifight, se datoreaz? ?i eforturilor sportivilor gorjeni printre care se g?sesc ?i lupt?tori jandarmi, care în decursul timpului au ob?inut rezultate meritorii pe plan na?ional ?i interna?ional.
Sportivii gorjeni sunt preg?ti?i de jandarmul Gabriel Voicu, instructorul sportiv al Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, fost campion na?ional la Unifight ?i antrenor în cadrul Clubului Sportiv Dragon Târgu-Jiu.
Le ur?m succes sportivilor gorjeni, participan?i la Campionatul Na?ional de Unifight Seniori 2011 de la Tg. Jiu ?i sper?m c? se vor reg?si printre sportivii selec?iona?i de Federa?ia Român? de Unifight pentru lotul Na?ional.

03.03.2011. 15:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password