JANDARMII GORJENI PROMOVEAZĂ CAMPANIA ,,STOP VIOLENŢA”

Cu ocazia organiz?rii în municipiul Tg-Jiu a Preliminariilor Campionatului Na?ional de Thai-kick Boxing din cadrul Federa?iei Române de Unifight, care se vor desf??ura în ziua de 18 martie a.c., între orele 12.00 – 21.00, în incinta s?lii de sport de la ?coala General? Voievod Litovoi, la care vor participa sportivi din mai multe jude?e, Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, împreun? cu Consiliul Jude?ean Gorj, Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret ?i Clubul Sportiv Dragon Târgu-Jiu, se va sus?ine Campania Na?ional? ,,Stop Violen?a !” sub deviza – „M?soar?-?i puterile într-un cadru organizat, cu un partener pe m?sur?”.
Campania ,,Stop Violen?a!”, este o campanie ini?iat? ?i sus?inut? la nivel na?ional împotriva violen?ei stradale, ?i care îndrum? tinerii s? practice sport ?i s? participe la competi?ii sportive desf??urate în mod organizat.
Cu ocazia organiz?rii Preliminariilor Campionatului Na?ional de Thai-kick Boxing, se vor distribui pliante cu un con?inut informativ-educativ, cu mesaje ?i recomand?ri adresate în scopul prevenirii faptelor antisociale comise cu violen??, ?i se vor purtata discu?ii cu participan?ii la aceast? competi?ie, fiind transmise ?i sfaturi cu caracter antivictimal.
Organizarea în Municipiul Târgu-Jiu a Preliminariilor Campionatului Na?ional de Thai-kick Boxing, se datoreaz? ?i eforturilor sportivilor gorjeni printre care s-au reg?sit în decursul anilor preceden?i ?i lupt?tori jandarmi, care în decursul timpului au ob?inut rezultate meritorii pe plan na?ional ?i interna?ional.
Sportivii gorjeni din cadrul Clubului Sportiv Dragon Târgu-Jiu – organizatorul competi?iei, sunt antrena?i de jandarmul Gabriel Voicu, instructor sportiv din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj, fost campion na?ional la Unifight ?i Wu-shu.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELA?II PUBLICE ?I CU PUBLICUL

19.03.2012. 15:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password