Jandarmii donează sânge

Începând de ieri, 23.03. a.c., jandarmii din Inspectoratul de Jandarmi ,,Tudor Vladimirescu” Gorj particip? la o campanie ini?iat? la nivelul inspectoratului, de donare de sânge, care se va finaliza în luna aprilie.
Ini?iativa realiz?rii acestei campanii de donare de sânge, în institu?ia noastr?, apar?ine colegilor din Deta?amentul 1 Jandarmi Mobil, care au dorit s? dea un exemplu pentru to?i cei care nu au mai donat sânge niciodat?, cu men?iunea c? ?i în acest mod, noi putem salva vie?i.
Jandarmii gorjeni, au participat, ?i în anii anteriori, la mai multe campanii na?ionale de donare de sânge, ajutându-i pe cei care au fost în suferin?? ?i au avut nevoie de sânge.
Ac?iuni de donare de sânge au avut loc ?i când au fost adresate apeluri umanitare în unitate, pentru colegii no?tri din alte unit??i de jandarmi sau membrii familiilor acestora, care au avut nevoie de ajutorul nostru pentru realizarea unor transfuzii sau interven?ii chirurgicale de urgen??.
Prin amabilitatea personalului medical de la Centrul de Transfuzii Sanguine Gorj, jandarmii au putut afla condi?iile care trebuiesc îndeplinite pentru a fi donator de sânge ?i au în?eles rolul ?i importan?a acestei ac?iuni umanitare.
Sper?m ca exemplul nostru s? fie împ?rt??it de to?i cei care doresc s? ajute alte persoane, întrucât cei afla?i în suferin?? au nevoie de o ?ans? la via??, iar noi le-o putem oferi.

24.03.2010. 21:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password