Jandarmii, cu ordinea publica la BAC

Începând de luni, 28 iunie 2010, demareaz? examenele care vor fi sus?inute de c?tre absolven?ii claselor a XII a în cadrul Bacalaureatului.
Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean Gorj va executa în zilele de 28 ?i 30.06.2010, precum ?i în ziua de 02.07.2010, între orele 08.00-16.00, misiuni de men?inere a ordinii publice în sistem integrat, cu poli?ia în zona unui num?r de 8 centre de examen ( 5 centre în mun. Tg.-Jiu, 2 centre în mun. Motru ?i 1 centru în ora?ul Novaci ) folosind un efectiv de 8 jandarmi /zi.
Conform procedurilor în vigoare, m?surile de ordine public? vor fi asigurate în perimetrul unit??ilor de înv???mânt din jude? la care vor fi organizate aceste centre:
– Colegiul Na?ional ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu
– Colegiul Na?ional ,,George Co?buc” Motru
– Colegiul Na?ional ,,Spiru Haret” Tg-Jiu
– Colegiul Tehnic Motru
– Liceul Teoretic Novaci
– Grup ?colar Industrial Materiale de Construc?ii Tg-Jiu
– Grup ?colar Agricol Bîrse?ti – Centrul de examen- ?coala General? ,,C-tin. Brâncu?i”Tg-Jiu
– Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu

Pe parcursul desf??ur?rii examenului de Bacalaureat, jandarmii gorjeni vor asigura:
– ordinea public? în zona unit??ilor de înv???mânt unde se organizeaz? Centrele de examen pentru bacalaureat repartizate
– protec?ia transportului lucr?rilor scrise de la Centrele de examen la Centrele de corectur?.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

27.06.2010. 23:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password